AMS AS – 30 år innen industriell IT

fullstendig kontroll på planer, prosesser, styring og automasjon

Planer og prosesser

Allokering og optimalisering av produksjonsprosessen

Automatisk replanlegging

Justering av produksjonsforløpet basert på endringer i kapasitet.
Allokering og overvåking.

Styring av produksjon

Manuelle og automatiske interntransporter

Overvåking og optimalisering

Styring av produksjonsprosessen i stykkproduserende bedrifter.
Automatisk justering av produksjonsforløpet basert på endringer i kapasitet.
Identifisering og merking av alle varer og/eller lastbærere.

Disponible ressurser

Råvarer, materialer, deler, timer og kapasitet

Operasjons-rekkefølge og sammenstilling

Produksjonsovervåking, produksjonsstyring og prioritering av ordre

Feilhåndtering og avvik

Avvikshåndtering, effektivitetsmåling, observasjoner og sporing

Ferdigstillelse

Sømløs integrasjon inn mot ERP systemene (eks. SAP, Microsoft Dynamics AX/NAV, Movex, Visma m.fl.)

Et tungt fagmiljø kombinert med mange års erfaring med store industribedrifter gjør våre produkter til ledende innen industriell IT

Det meste av vår virksomhet er konsentrert rundt våre egenutviklede softwareprodukter som dekker områdene logistikk, produksjonsplanlegging, produksjonsstyring og timefangst. Vårt marked favner både store, mellomstore og små industri- og service bedrifter. I tett samarbeid med etablerte kunder videreutvikles systemene kontinuerlig, og våre produkter kjennetegnes av presisjon og effektivitet opp mot de oppgavene de skal løse.

En investering i produksjonssystemer vil sørge for at bedriften får optimaliserte prosesser, maksimal utnyttelse av ressurser og kapasitet.

Øk din konkurransekraft med smart IT!

Næringsmiddel-industri?

Vi kan sporing!

Vi har fullverdige løsninger med håndtering av sporing fra leverandør til ferdig vare – begge veier!

Kunden administrerer ordrer, produksjonslinjer og arbeidsstasjoner, resepter, artikler, målinger, avvik og lager ved hjelp av ett administrasjonsverktøy.

Her planlegges, prioriteres og fordeles ordrer til ulike produksjonslinjer. Produktet bestemmer hvilke arbeidsstasjoner som ordren skal innom.

Dekningsbidrag på ordre og rapporter innen alle registreringer gir kunden full oversikt over sin produksjon og effektivitet.

Full sporbarhet begge veier, både fra kunden til råvarer (artikler fra leverandører) og fra leverandørens artikkel til kundens sluttprodukt.

Direkte oppslag på kundens produkt og partinummer, for å finne frem til alle artikler og leverandører som er benyttet i sluttproduktet.
Hvis en leverandør melder om forhold knyttet til en levert råvare (kjøtt, krydder, emballasje osv.), slås det opp på dette artikkelnummeret, og det gis full oversikt over alle produkter som har benyttet denne råvaren.

Brukere logger seg på produksjonssystemet og velger produksjonslinje og arbeidsstasjoner som denne jobber på.
Her presenteres alle ordrer som er allokert til denne, med full tilgang til all informasjon som er knyttet til ordren, som resepter (materialister), målinger med mer.

Ordrer startes/stoppes av bruker, og det registreres materialforbruk (her med mulighet for strekkodelesing av råvarer), antall produsert, målinger og avvik.

Det registreres blandingsnummer og partinummer.

Det gis varsel om målinger som skal utføres ved faste intervall.

Meldinger som er sendt til arbeidsstasjon eller til bruker, varsles i løsningen. Bruker kan også sende meldinger til annen bruker eller til annen arbeidsstasjon, noe som er praktisk ved hygieniske adskilte soner.

– Produksjonsordrer
– Planlegging, prioritering og fordeling av ordrer til ulike produksjonslinjer
– Produktet (artikkel) bestemmer hvilke arbeidsstasjoner som skal inngå i prosessen
– Artikkelregister, med enheter, holdbarhet, emballasje, priser, prosessrutiner, målinger
o Målinger som skal utføres per artikkel per arbeidsstasjon i en produksjonslinje
 Temperatur
 Fettprosent
 Metalldetektor
 Bakteriekontroll
 Vekt
 Dimensjoner
 Osv.
o Produktbilder for fremstilling, form, sluttprodukt el.
– Varemottak og lagerstyring, med evt. kobling til eksternt lagersystem
– Resepter, med hvilke artikler og antall som skal inngå i ett produkt
o Herunder råvarer, leverandør per artikkel og leverandørens artikkelnummer og kostpris
– Meldinger, kommuniser til bruker eller arbeidsstasjon, fra bruker av produksjonsløsning eller bruker av administrasjonsløsning.
– Full oversikt over
o Materialforbruk, med partinummer, batchnummer, og leverandørens artikkelnummer
o Tid-registrering per stasjon og ordre
o Avviksrapportering med avviksoppfølging
o Målinger
o Produsert
o Dekningsbidrag
– Logg på en eller flere stasjoner, for flere brukere
– Språk håndtering
– Jobbliste med ordrer som er fordelt til arbeidsstasjon i produksjonslinjen
– Per ordre er det tilgang til informasjon om:
o Operasjoner, resepter (artikler), målinger, produsert, meldinger
– Start/stopp med tid-registreringer
– Registering av antall produsert
– Registrer materialforbruk, med skanning av strekkoder
– Avviksregistrering
– Registrering av Målinger, med varsel om intervall for å registre observasjoner
– Angivelse av blandenummer, partinummer
Ja, det er en selvfølge at løsningen støtter bruk av strekkodeleser
For effektiv distribuert løsning i dine fabrikklokaler, leveres løsningen som en webløsning.

Maskiner, apparater

og instrumenter – jobb integrert!

Hos flere av våre kunder har vi full kontroll på ordre, planlegging, beregninger, prioriteringer og styring av produksjonen.

Vi styrer og kommuniserer med maskiner, apparater og sensorer slik at alle prosesser optimaliseres.

La teknologien jobbe for deg – og fokuser på hva som gjør din bedrift unik!

 • Produksjonsplanlegging på dag eller ukenivå
 • Dynamisk planlegging
 • Produksjonsovervåking
 • Produksjonsstyring
 • Prioritering av ordre
 • Disponible ressurser (råvarer, deler, timer)
 • Operasjonsrekkefølge
 • Sammenstilling
 • Feilhåndtering
 • Ferdigstillelse
 • Effektivitetsmålinger
 • Avvikshåndtering
 • Sporing
Jeg vil vite mer!

Nysgjerrig på hva mer vi driver med?

Våre fornøyde kunder bruker vår kompetanse innen industriell IT til:

Planlegging – Produksjon – Overvåking, Identifisering, Styring, Automatikk