Loading...
diRect Jobb for planlegging, produksjon og overvåking 2017-11-19T23:32:07+00:00

diRect Jobb – en papirløs hverdag

Planlegg og alloker jobber til dine ressurser

Overvåk og få innsikt i fremdrift

Alltid oppdaterte og prioriterte arbeidslister

Timer, Tillegg, Utgifter, Materialforbruk og Målinger

Dokumenter, notater og bilder (ta bilde før/etter)

Rapporter fortløpende status, produsert og forbruk

Lag fakturagrunnlag med signatur fra kunde

Integrer

Sømløs integrasjon fra ditt ERP fagsystem.

Enten du jobber med prosjekter, ordrer, oppdrag, aktiviteter og operasjoner, så jobb smart med diRect.

Planlegg

Økt effektivitet kommer fra gode planer.

Utnytt kapasiteten og dine ressurser med løpende oppdaterte planer, prioriterte jobblister og direkte rapportering.

Jobb

diRect Jobb – full kontroll

Alltid oppdatert jobbliste, med all nødvendig informasjon, dokumentasjon og materiallister tilgjengelig for en effektiv arbeidsdag.

Overvåk

Kontroll på fremdrift og belegg på ressurser.

Med diRect Overvåking får du full oversikt over de enkelte aktiviteter og ressurser med status, tidsbruk og fremdrift.

Oppgaver, Ressurser, Planlegging, Jobbliste, Materialuttak, Produsert, Overvåk

Ikke nøl med å stille spørsmål!
Ikke nøl med å stille spørsmål!
diRect er en produktfamilie som baserer seg på 30 år med erfaringer fra spesialutviklede løsninger for kunder innen mange bransjer og ulike funksjonsområder.

Våre dyktige ingeniører og fagfolk har plukket våre beste erfaringer, og foredlet dette til dynamiske og fleksible moduler som gir deg muligheten til å enkelt og effektivt komme i gang med planlegging, jobb og overvåking av oppgaver ute i felt, i produksjonen eller hvor dine verdier skapes.

diRect Planlegging – kontroll på oppgavene
Prosjekt, produksjonsordre, oppdrag
o Operasjoner, aktiviteter og jobber
o Artikler, materialer, dokumenter
o Kontroll, rediger og frislipp

diRect Planlegging – utnytt ressursene
Ressurser, kapasitet, effektivitet, avhengighet
o Alloker til en eller flere ressurser
o Dra og slipp i Kalender
o Dra og slipp i Liste
o Planlegg for Dag, Uke, eller Prioritert liste

diRect Planlegging – godkjenn og aktiver
Avdelingsplaner og status, kontroll og godkjenning
o Oversikt over planer og status på ordrer
o Velg om planer skal godkjennes eller ikke
o Skriv ut arbeidskort hvis du fortsatt har behov

diRect Jobb – prioritert jobbliste
Aktiviteter, operasjoner, jobber
o Prioritert liste, estimerte tid, avhengigheter
o Detaljinformasjon for oppdrag, ordre, prosjekt
o Egendefinerte knapper og funksjoner
o Ulike informasjonsbehov
o Ulike registreringsbehov

diRect Jobb – papirløs informasjon
Artikler, materialer, dokumenter
o Artikler som skal behandles/produseres
o Materialer til forbruk
o Dokumenter og tegninger

diRect Jobb – registrer og rapporter
Rapporter antall og få kontroll på jobben
o Registrer materialforbruk
o Registrer antall produsert, forkastet ol.
o Opprett reparasjonsjobber ved feil i leveranse fra forrige operasjoner/arbeidsstasjoner

diRect Jobb – full kontroll
Status, tid-registrering, rapportering
o Definer egne knapper – for den enkelte ressurs
o Start og stopp tid-registrering automatisk
o Rapporter status
o Sømløs integrasjon mot egne systemer direkte

diRect Overvåking – kapasitet og belegg
Avdeling, arbeidsgruppe, ressurs
o Avdeling, arbeidsgruppe kapasitet og belegg
o Se ressursenes jobber, status, belegg med mer
o Naviger per dag, uke eller måned
o Naviger per arbeidsgruppe eller per ressurs

diRect Overvåking – oversikt over fremdrift
Ordrer, operasjoner, status og fremdrift
o Søk og sorter etter behov
o Velg hvilke opplysninger du ønsker å se
o Egendefinerte statusfarger gir rask oversikt
o Se hvor langt en ordre er kommer
o Hva er ferdig, påbegynt, ikke startet

Strekkoder og effektiv bruk
Pålogging for ansatte
o Strekkoder for dine ansatte, for enkel pålogging

Aktivering av knapper
o Bruk strekkodeleser for å aktivere funksjoner og knapper, der arbeidsmiljøet krever det.

Identifisering av oppgaver
o Bruk strekkodeleser for å hente frem og starte en jobb.

Integrasjoner og muligheter
Sømløs integrasjon, tid-registrering, avvik, skjema
o Automatisk oppdrag og operasjoner fra ERP
o Rapporter løpende ved egendefinerte statuser
o Rapporter forbrukt tid, material og produsert

Operasjoner, aktiviteter, prosjekter og oppdrag. Integrer mot ditt ERP eller fagsystem for direkte tilgang til dine egne jobber, klar for planlegging og alltid oppdatert.

diRect Planlegging gokjenn

Gi tilgang til artikler, materiallister, dokumenter, tegninger.

Kontroller, rediger og frislipp til dine ansatte.

Alloker jobber til en eller flere ressurser.

Dra-og-slipp i kalender eller i liste.

Planlegg for dag, uke eller i prioritert liste.

Alltid oppdatert og god oversikt over planer og status.

Utskrift av arbeids-kort for de som fremdeles ønsker papir i hånda.

diRect Planlegging dashboard

Definer egne ressurser etter behov

En ressurs kan være en person, maskin, arbeidsstasjon eller en avdeling.

Effektivitets-prosent for å kunne ta hensyn til eks. lærlinger som trenger noe mer tid enn faglærte.

diRect Planlegging allokering

Angi kapasitet per ressurs, arbeidsdag start og antall timer.

Kapasitet brukes til å oppgi tilgjengelighet ved planlegging, og som oversikt over belegg i overvåking.

La dine ansatte få tilgang til prioriterte jobblister som alltid er oppdatert, med alle informasjon og dokumentasjon direkte tilgjengelig i løsningen.

Registrer start og stopp, status, ferdigmelding.

Registrer produsert antall fortløpende.

Registrer materialuttak ved forbruk.

Registrer reparasjoner fortløpende, der det er feil i leveransen fra tidligere operasjoner og arbeidsstasjoner.

Unike knapper og rapporterings-muligheter per ressurs, for optimalisert bruk.

Bruk av strekkoder der arbeidsmiljøet krever det.

Skann ansatt for effektiv innlogging og endring av jobbliste, der flere deler samme skjerm.

Tilgjengelig som APP for nettbrett, eller som web på PC.

diRect Jobbliste

I modulen diRect Overvåk har du full innsikt over fremdrift og status, på dine ordrer, oppdrag eller prosjekter.

Søk og sorter etter behov.

Velg hvilke opplysninger du ønsker å se

Se hvor langt en ordre er kommet, med dine egne statusfarger som indikerer fremdrift og status

I modulen diRect Overvåk har du full oversikt over kapasitet og belegg, for avdeling, arbeidsgruppe og ressurser.

Se hva ressursene jobber med, hvilke jobber som de er planlagt på.

Se kapasitet og belegg for bedre utnyttelse av dine ressurser.

diRect Over Ordre aktiviteter fremdrift

Indikatorer viser kapasitet, belegg, estimert tid og forbrukt tid – presentert som speedometer med fargeindikatorer, oppgitt i prosent og reell tid.

diRect Jobb gir deg mulighet til å yte det lille ekstra som utgjør en stor forskjell!

Modulene Planlegging, Jobb og Overvåk gir, alene eller samlet, en effektiv, fleksibel og robust løsning for deg som ønsker å utnytte kapasiteten på dine ressurser, ved å planlegge, allokere oppgaver og ha løpende innsikt i status og fremdrift.

margin-top:500px