Loading...
TimeCatcher timeregistrering 2017-11-19T23:35:17+00:00

TimeCatcher: AMS`s #1 Løsning for tidregistrering gjennom 20 år

Gir deg muligheten til bedre styring, mer kontroll og økt effektivitet!

Enkel stempling

På PC eller mobil. Mulighet for å skanne strekkode

Automatisk overtidsberegning

Stempling for kom og gikk mot prosjekt, underprosjekt og aktivitet.

Rask timeføring

Dag- eller ukesføring. Signere timer før de går til godkjenning

Webbassert eller på desktop

Tilpasset oppsett pr brukergruppe

Oversiktlig godkjenning

Prosjektgodkjenning og Foresattgodkjenning

Full kontroll på timene

Godkjenne timer før de går til lønnsutbetaling og prosjektbelastning

Fleksibel rapportering

Lagre personlige rapporter basert på standardrapporter

Standardrapporter inkludert

Enkel eksport av data til Excel

Hva mer? Gjør timeregistrering enkelt!

Vi gjør det enkelt for din bedrift å kombinere registreringer av timer og stemplinger, fordelt på prosjekter, jobber og aktiviteter med mer. Med sømløse integrasjoner mot lønn-,personal- og ERP systemer unngår du unødvendig dobbeltarbeid og oppnår et fleksibelt timeregistreringssystem som fungerer optimalt tilpasset din bedrift.

 • Oversikt over timebank og feriesaldo
 • Tilstedestatus
 • Fraværsmodul
 • Arbeidstidsordninger for skift og rotasjon
 • Bemanningsoversikt
 • Prosjektgodkjenning
 • Foresattgodkjenning
 • HR modul
 • Rapportering
 • AML- og Fraværsstatistikk
 • Integrasjoner mot personal-, lønn – og ERP system
Jeg vil vite mer!

En investering i TimeCatcher vil sørge for at bedriften får korrekte registreringer med nødvendig kontroll over timeforbruk og fravær!

Brukes av bedrifter fra 20 til 2000 ansatte – enkelt og nøyaktig!

TimeCatcher er utviklet gjennom 25 år i nært samarbeid med både mindre og store norske bedrifter.

Våre kunder stiller krav til at våre løsninger har funksjonalitet og benytter teknologi som er under kontinuerlig utvikling.

I dag har vi en egen TimeCatcher-avdeling med både utviklere og konsulenter, for å sikre kontinuerlig videreutvikling og fornyelse av programvaren og god oppfølging av kundene.

Vår nye produktfamilie diRect, har en egen Time modul gjort tilgjengelig som en APP for iOs og Android, tett integrert med TimeCatcher, for kunder som ønsker å kunne registrere sin timer også ved hjelp av sin mobil eller nettbrett.

I snart 30 år har AMS utviklet, levert og driftet løsninger innen industriell IT, og gjort arbeidsdagen enklere for bedrifter som krever komplett kontroll på produksjonsstyring, planlegging, lager og logistikk, timefangst og en rekke andre tjenester. TimeCatcher brukes i dag av mange kunder, både små og store, i ulike bransjer.
Våre erfarne konsulenter hjelper deg med å komme i gang med ditt nye tid-registrerings-system.

Du kan alltid ringe eller maile oss dersom du står fast eller trenger rådgivning for å bruke systemet på best mulig måte!

Fleksitid? Behold kontrollen på timene!

 • Gjør det enkelt å registrere timer – hvor som helst – når som helst
 • Full kontroll på dag og ukeplaner – og systemet beregner automatisk overtid og tillegg
 • Før timer direkte fra din mobil/nettbrett – helt integrert med TimeCatcher
 • Vi er alle unike – det holder TimeCatcher kontroll på
 • Eksporter godkjente lønnstimer direkte til ditt lønnssystem for utlønning

Nysgjerrig på hva mer vi driver med?

Våre fornøyde kunder bruker våre løsninger til:

Planlegging – Produksjon – Overvåking, Transport, Verktøy og Lagerstyring!!

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene

Prosjektleder kan se alle timer for sine prosjekt pr dag eller uke. Timene kan enkelt editeres og godkjennes
Egne rapporter for visning av sykefravær er lett tilgjengelig og gir nødvendig statistikk
Ansatte kan registrere tilgjengelighetstid og systemet gir rapporter på overtid i hht AML slik at en alltid er oppdatert.
Systemet gjør det mulig å automatisk sette opp beregning av tillegg.
Rapportmodulen i TimeCatcher gir deg raskt oversikt over timer pr prosjekt/underprosjekt fordelt på både ansatt og timetype. Alle rapporter er fleksible og kan enkelt eksporteres til Excel.
margin-top:500px