Loading...
diRect Time for timeregistrering på mobil og web 2017-11-19T23:38:49+00:00

Timeregistrering på APP for mobil og nettbrett

Lønns-godkjenning, Prosjekt-godkjenning

En smart løsning for deg som vil jobbe effektivt!

Enestående muligheter, slik at du får akkurat det du trenger.

Stempling – Veiviser – Hurtigregistrering

Start og stopp tidtaker

Registrer klokkeslett eller brukt tid

Lunsjtrekk – Timetillegg – Kommentarer

Full kontroll på alle registreringer

Se over, kontroller og endre

Bekreft og send inn dine timer

Lønnsgodkjenning for timer som skal til lønnsutbetaling

Prosjektgodkjenning for registreringer som skal godkjennes av prosjektleder

Fakturagrunnlag til bearbeiding og eksport til PDF

diRect er ett helt nytt og topp moderne flaggskip fra AMS

Ta kontakt - så forteller vi deg mer!
Ta kontakt - så forteller vi deg mer!
diRect er en produktfamilie som inneholder mange moduler:
– Time
– Transport
– Prosjekt
– Produksjon
– Planlegging
– Overvåk
– og mye mye mer

Gjort tilgjengelig som APP for nettbrett og smarttelefoner eller på web fra din PC.

diRect er en sky-løsning, som betyr at den kan benyttes hvor som helst og når som helst,
så enten du skal registrere timer, planlegge oppdrag for dine ressurser,
utføre oppgaver ute i felt, registrere en transport eller annet, har du tilgang på diRect overalt!

● Definer egne menyer
● Veiviser for enkel registrering
● Hurtigregistrering med start/stopp
● Timebok for uke- og dagsoversikt
● Full kontroll på alle registreringer
● Rediger timeliste for levering per dag eller uke
● Registrer tid på prosjekter og aktiviteter
● Tilgang til egne timetyper
● Du kan fylle ut én eller flere dager i samme registrering
Tilgjengelig som iOs og Android APP

Icon_128px_black

 • Ansatte registrerer egne timer på sin mobiltelefon
 • Timer registreres mot bedriftens prosjekt og aktiviteter
 • Ansatte kan enten føre timeantall, fra/til kl slett eller stemple seg inn/ut på jobber
 • Hurtigregistrering for rask timeføring

 • Ansatte ser over timene sine pr dag/uke på mobilen
 • Oversiktlige bilder gjør det enkelt å ha kontroll og redigere
 • Timene bekreftes av den ansatte før de leveres til videre godkjenning

 • Desktop-løsningen gir leder komplett oversikt over lønnstimene
 • Enkelt å endre, legge til og slette timer pr ansatt
 • Ukes- og månedoversikt gjør lønns-godkjenningen effektiv
 • Eksport til kundens lønnssystem

 • Desktop-løsningen gir prosjektleder full kontroll på sine prosjekt
 • Enkelt å endre, legge til og slette timer
 • Filtrering pr ansatt og timetype gjør timekontrollen mer oversiktlig

 • Desktop-løsning for klargjøring av fakturagrunnlag pr kunde
 • Generere PDF som bilag til faktura

diRect Time er en robust og fleksibel modul for timeregistrering lett tilgjengelig på web, nettbrett og mobil.

Abonner på nyhetsbrev!

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene

Løsningen er alltid tilgjengelig! Enten som en APP på mobilen eller på web. Ansatte kan også føre timene sine uten å ha nettilgang
direct Time har filter slik at enkelte ansattgrupper kun får tilgang til et gitt sett med prosjekt, for å minimere feilføring. I tillegg er det en oversiktlig Timebok som gjør det lett å oppdage eventuelle feilføringer, før den ansatte leverer fra seg timene til godkjenning
Tilpasset menyvalg gjør at hver ansattgruppe kun får tilgang på aktuelle prosjekter og lønnsarter som de skal forholde seg til. Få valg gir rask og korrekt timeføring!
diRect Time har kopifunksjon for å kopiere en dag til en hel uke, eller en kan bruke sist registrering som utgangspunkt for ny timeføring.
Dette er noen av funksjonene som gjør det raskt og enkelt for brukere å føre timene sine.
I diRect Time fører og kvitterer ansatte timene dag for dag. Derfor kan timene godkjennes daglig av overordnet og det blir ikke noe etterslep. Ansatte er ferdig med timeføring når arbeidsdagen er over – og slipper bryet med å levere papirlister.
I diRect Time har den ansatte alltid mulighet til å se på godkjente timer for utlønning. Full oversikt over egen timehistorikk gjør at en unngår mange henvendelser til administrasjonen.
Ansatte kan føre timer mot prosjekt og disse timene kan splittes til lønnstimer og prosjekttimer ved godkjenning hvis ønskelig. På den måten kan den ansatte får overtidstimer ut til lønn, samtidig som alle prosjekttimene blir ført mot ordinær tid.
Lønningsansvarlig godkjenner lønnstimer og genererer lønnsfil med få tastetrykk. diRect Time har standard eksport til de aller fleste lønnsystem.
Eget prosjektgodkjenningsbilde gir prosjektledere full kontroll over timer, tillegg og kostnader på prosjektet. Filtreringsmulighet på både ansatt og lønnsart, gjør det enkelt å få totalbildet for godkjenning av timer
diRect inneholder en egen Fakturamodul der en kan markere aktuelle timer som en vil ha med som et vedlegg (PDF format) til faktura. Ved oppsett av systemet markerer en hvilke prosjekt som skal være grunnlag for fakturering, slik at kun disse timene vises i Fakturamodulen. Den ansatte trenger altså ikke markere om timene skal faktureres eller ikke, men bare føre timer som normalt
diRect familien inneholder mange moduler som kan kombineres i samme løsning. Den ansatte får alle modulene samlet i en og samme APP. På den måten kan han enkelt velge mellom timeføring, avviksregistrering og sjekklister i samme løsning
margin-top:500px