Effektivisering av vareflyt gjennom hele fabrikken og optimalisering av prosesser og operasjoner.

Automatisering AMS

Automatisering

La teknologien gjøre jobben ved hjelp av sanntidsbasert produksjonsstyringssystem. Styring av interntransport og automatisert utstyr som rullebaner, hengetransporter, automatkraner, AGV’er, robotlagre og automatlager-systemer samordnes slik at vareflyten best mulig blir tatt vare på i produksjonen.

Enklere hverdag

Full produksjonslogistikk og prosesstyring gjennom ett samlede system gir deg full optimalisering av rutiner. Med sanntidsbasert produksjonssystem fra AMS får man en fleksibelt og modulbasert løsning som kan tilpasses en rekke ulike produksjonsmiljøer.

Automatisering AMS

Vi er fagkyndige på

 • Automatisk planlegging
 • Produksjonsstyring
 • Produksjonslogistikk
 • Planer og prosesser
 • Vareflyt
 • Styring av rullebaner, kraner, hengetransport og AGV’er
 • PLS kommunikasjon med maskiner og utstyr
 • RFID og strekkode
 • Kommunikasjon til merkeutstyr
 • Disponible ressurser
 • Feilhåndtering og avvikshåndtering
 • Sporing
 • Overvåking
 • Datafangst

Automatisert interntransport

 • Produksjonslogistikk gjennom hele fabrikken
 • Styrer vareflyt fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon
 • Kommuniserer til alle mulige transportløsninger

Maskinkommunikasjon

 • Direkte kommunikasjon til PLS
 • Direkte styring og kommunikasjon med maskiner og utstyr

PLS

 • Programmering
 • Tilpassing

Merking og identifisering

 • Sensorer, lesere og skrivere
 • Etiketter og merkeutstyr
 • Strekkode og RFID

Hvordan effektivisere og automatisere vareflyten?

Samordne prosesser og direkte kommunikasjon.

FMS styrer produksjonsprosessen for en samlet vareflyt ved hjelp av automatisert interntransport, gjennom bruk av automatisert utstyr som rullebaner, hengetranspoter, automatkraner, AGV’er, robotlagre og automatlager-systemer.

AMS optimaliserer fabrikker og samordner prosesser i produksjonen ved hjelp av direkte kommunikasjon med maskiner og utstyr.

Kontakt oss for mer informasjon

Espen Pilskog

Managing Director CEO

948 44 424

Trygve Lende

Business Manager

906 66 832

Bjørn Gunnar Solheim

Solution Manager CTO

982 57 903

Vidar Trydal

Sales Manager

47 99 99 95