Covid-19 påvirker prosjektaktiviteten

Før pandemien slo inn hadde AMS god gang i både salg og en langsiktig ordresituasjon.

– Da nedstengingen kom fikk det en umiddelbar effekt ved at to store prosjekter i Tsjekkia og Slovakia ble utsatt, som følge av at grensene ble stengt ned.

– Vi leverer systemer til bildelfabrikker, og hvordan det går for oss er veldig avhengig av den generelle situasjonen i verden. Får man opp bilsalget igjen og begynner folk å kjøpe mer? Det er et stort usikkerhetsmoment fremover, og det tror jeg ikke bare gjelder for oss, fremhever Lende.

AMS har likevel har fått noe positivt ut av krisen, og har fått muligheten til å starte en stor innovasjonsjobb, støttet av Innovasjon Norge. Dette for å videreutvikle software-porteføljen støttet av Innovasjon Norge

AvisenAgder artikkel om AMS under Covid19