Datafangst - AMS

Rapportering av materialforbruk, målinger, observasjoner, avvik, status og sporing gjennom hele produksjonen.

Datafangst AMS

Datafangst

God datafangst er grunnlaget for gode avgjørelser i produksjonen. Datafangst av AMS sørger for at man alltid er oppdatert med nyttig informasjon, og videre tar gode og riktige beslutninger for videre fremdrift.

Skyløsning

Vi tilbyr web-baserte løsninger som gir brukerne enkel tilgang til all nødvendig informasjon. Om du skal planlegge, overvåke eller registrere informasjon kan man gjøre dette hvor og når som helst med løsninger fra AMS.

Datafangst / AMS

Vi er fagkyndige på

 • Kapasitet og belegg
 • Produsert
 • Materialforbruk
 • Fremdrift
 • Tidsbruk
 • Målinger
 • Observasjoner
 • Dokumenter, notater og bilder
 • Avvik

Materialforbruk

 • Planlagte material-lister
 • Registrering av forbruk
 • Strekkode registrering av varer

Produsert

 • Planlagt produksjon av artikkel
 • Serienummer for håndtering av individ
 • Merking / etikett på artikkel

Måling og observasjon

 • Krav til måling på artikkel per operasjon
 • Forhåndsdefinerte målinger og observasjoner per artikkel/operasjon
 • Registrere manuelt eller automatisk fra måleutstyr

Status og tid

 • Rapportere status og fremdrift
 • Start / stopp av tid brukt på operasjonen
 • Tid på avbrudd på arbeidsstasjon – uforutsett/ingen foredling

Kvalitet i produksjonen – med korrekte data

Løpende oversikt med pålitelig datafangst.

Korrekt informasjon ut til de ansatte, er vesentlig for å sikre god kvalitet gjennom hele produksjonen. Eksempel kan være tilgang på dokumenter og tegninger, planlagt materialforbruk, målinger og observasjoner. Merking og identifisering er her viktig for å sikre god sporing gjennom hele prosessen.

For å sørge for at data rapporteres riktig på rett sted til rett tid, sørger AMS for enkle og brukervennlige rapporteringsmuligheter, eller direkte rapportering fra maskin og eller automatiserte produksjonslinjer.

En egen bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel, diRect Food, ivaretar full sporing, håndtering av ordrer, resepter, artikler, målinger, lager og avvik.

Kontakt oss for mer informasjon

Espen Pilskog

Managing Director CEO

948 44 424

Trygve Lende

Business Manager

906 66 832

Bjørn Gunnar Solheim

Solution Manager CTO

982 57 903

Magne Sira

Project Manager

911 02 727