diRect Food – Bransjeløsning for produksjonsbedrifter

Vi har gleden av å ønske HÅ Kylling inn i «familien» vår. AMS skal levere diRect Food og Direct24 til Hå Kylling.

HÅ Kylling er et produksjonsselskap som eies av Jæder og Nortura. AMS skal innlemme diRect Food med ERP systemet Visma.net som er levert av Abacus It.

diRect Food er en web-basert bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien. Løsningen har full sporing fra råvare til ferdigvare, samt håndtering av ordrer, produksjonslinjer og arbeidsstasjoner, resepter, artikler, målinger, avvik og lager.

Direct24 er et system for timeregistrering hvor ansatte enten kan bruke app eller en fellesløsning for stempling av timer. Timene kan stemples mot lønn og prosjekter.

diRect Food løsningen til HÅ Kylling består bla av: Produksjonsplanlegging, papirløs produksjon, avviksregistrering, palletering, kommunikasjon med applikator, vekter og printere.