diRect Food

diRect Food er en web-basert bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien.

I næringsmiddel industrien er det høye krav til materialhåndtering, sporing og rapportering. diRect Food er en bransjeløsning som tar vare på disse kravene og full sporbarhet gjør at dette er en løsning som setter kvalitet i fokus.

Løsningen har full sporing fra råvare til ferdigvare og håndterer:

  • Ordrer
  • Produksjonslinjer
  • Arbeidsstasjoner
  • Resepter
  • Artikler
  • Målinger
  • Avvik
  • Lager

diRect Food kommer med egen operatør løsning for papirløs produksjon på alle nødvendige produksjonsdata. Operatørskjermbildene gir tilgang til alle sentrale produksjonsdata og er touchbasert slik at enkle trykk på skjermen håndterer de fleste funksjoner. En strekkodeleser kan kobles til for hurtig registrering av råvarer som benyttes underveis i produksjonen.

Data kan automatisk fanges opp fra enheter som dynamiske vekter, strekkodeskannere, synskameraer, temperatur sonder og røntgenmaskiner. Dette kan gjøre at linjehastigheten økes og feil elimineres.

Kontakt oss gjerne for mer utfyllende informasjon.