Meld deg på nyhetsbrev

direct MES – Sporing

AMS sitt produksjonsstyringssystem, direct MES, har sporing gjennom hele verdikjeden.

AMS sitt produksjonsstyringssystem, direct MES, har sporing gjennom hele verdikjeden. Manufacturing Execution System.
Ta kontroll på sporing gjennom bruk av direct MES sine funksjoner for rapportering av hvilke varer som er brukt, hvordan og når de er produsert og hvilke målinger og observasjoner som er utført.

Sporing med direct MES

Med sporing merkes alle lagertransaksjoner med bla: batch-/serienummer og/eller holdbarhetsdato når dette er spesifisert i grunndata på artikkel. Ved plukk og produksjon vil dette sendes over til kundens ERP-system.

Ved varemottak kan batch, serienummer og holdbarhetsdato registreres via direct MES sitt operatørpanel eller PDA-løsning.

Dersom varen er satt opp med at kvalitetssjekk skal utføres, vil ordrelinjene ikke komme på en mottakslokasjon før kvalitetssjekken er utført. Denne sjekken utføres i samme bildet som i mottaket. For hvert enkelt mottak kan det bli skrevet ut etikett med relevant info før varen lagres.

Det vil være mulig for operatøren å motta og vrake antall på den enkelte ordrelinje. Ved vrak kan man angi kommentar og årsakskode.

Med økende krav til å dokumentere hva og hvordan ditt produkt er produsert. Ta kontroll på sporing gjennom bruk av direct MES sine funksjoner for rapportering av hvilke varer som er brukt, hvordan og når de er produsert og hvilke målinger og observasjoner som er utført. La produksjonen ivareta bedriftens retningslinjer for bærekraftige og sporbare produkter. Manufacturing Execution System.
direct MES inneholder alle nødvendige funksjoner for at du skal kunne dokumentere full sporing på dine produkter.

Meld deg på nyhetsbrev