diRect MES – Sporing

AMS sitt produksjonsstyringssystem, diRect MES, har sporing gjennom hele verdikjeden. Alle lagertransaksjoner merkes med bla: batch/ serienummer og/eller holdbarhetsdato når dette er spesifisert i grunndata på artikkel. Ved plukk og produksjon vil dette sendes over til kundens ERP-system.

Ved varemottak kan batch, serienummer og holdbarhetsdato registreres via diRect MES sitt operatørpanel eller PDA-løsning.

Dersom varen er satt opp med at kvalitetssjekk skal utføres, vil ordrelinjene ikke komme på en mottakslokasjon før kvalitetssjekken er utført. Denne sjekken utføres i samme bildet som i mottaket. For hvert enkelt mottak kan det bli skrevet ut etikett med relevant info før varen lagres.

Det vil være mulig for operatøren å motta og vrake antall på den enkelte ordrelinje. Ved vrak kan man angi kommentar og årsakskode.