Subscribe to our newsletter

Bærekraft funksjoner

Thrust assists with:

Karoline Sand Nilsen

Thrust

UN's Sustainability Goals

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Thrust: Digital tool for becoming a sustainable organisation. (Photo: AMS)

The UN's sustainability goals are the world's joint work plan to eradicate poverty, combat inequality, and stop climate change by 2030.

Overview of the UN's Sustainability Goals:

Thrust - Your Sustainability Tool

End poverty in all its forms everywhere.

Thrust - Your Sustainability Tool

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

Thrust - Your Sustainability Tool

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Thrust - Your Sustainability Tool

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Thrust - Your Sustainability Tool

Achieve gender equality and empower all women and girls.

Thrust - Your Sustainability Tool

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.

Thrust - Your Sustainability Tool

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Thrust - Your Sustainability Tool

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Thrust - Your Sustainability Tool

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Thrust - Your Sustainability Tool

Reduce inequality within and among countries.

Thrust - Your Sustainability Tool

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

Thrust - Your Sustainability Tool

Ensure sustainable consumption and production patterns.

Thrust - Your Sustainability Tool

Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Thrust - Your Sustainability Tool

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Thrust - Your Sustainability Tool

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

Thrust - Your Sustainability Tool

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

Thrust - Your Sustainability Tool

Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Bærekraft funksjoner

Thurst hjelper med:

Karoline Sand Nilsen