Fagdag – automatisert vareflyt

Med fokus på produksjon og gode digitale løsninger arrangerer vi en fagdag for industrien i vår region, tema for dagen er automatisert vareflyt.

Fagdagen blir holdt i Lygna Næringshage i Lyngdal 22.03.2022 for inviterte bedrifter.

AMS har organisert og bedt inn foredragsholdere fra samarbeidspartnere og relevante selskaper. Foredragene som skal holdes vil være basert på deres erfaringer og produkter.