God jul og godt nyttår!

Vi i AMS ønsker alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere en trygg og fin julefeiring!

For oss har 2021 vært fylt med utrolig interessante og utviklende prosjekter i inn- og utland, innovasjonsarbeid med utvikling av nye og forbedring av eksisterende produkter, høy aktivitet hos våre produksjonskunder og tilførsel av nye kunder av våre produkter og tjenester i ulike bransjer. Alle disse faktorene har på sitt vis ført AMS enda et steg videre mot våre mål og strategier.

AMS-familien vokser og vi har i 2021 fått flere nye ansatte om bord, og står i dag sterkere enn noensinne med bredere kompetanse og større nedslagsfelt. Rekruttering av gode hoder vil fortsatt ha høy prioritet hos oss.

Vi takker dere alle for tilliten og ser frem til nye digitale utfordringer i 2022. Vi vil fortsette med å sette kunden i fokus, og være en sentral strategisk samarbeidspartner innenfor produksjonsstyring, planlegging, automatisering, datafangst og timeregistrering.

Vi lanserer nye produkter og tjenester i 2022, så stay tuned 😊.