MES plattformen diRect

MES plattformen diRect | én felles plattform for produksjonsløsninger innen produksjonsplanlegging, produksjonsstyring, sporing, datafangst, automatisering og effektivisering av produksjonen. Fra produksjonordre til ferdig pakket vare!

diRect for fabrikker med “Smart Factory” ambisjoner mot industri 4.0 – Den fjerde industrielle revolusjon. Men først strekker vi oss etter;

Den tredje industrielle revolusjon Fra 1970 ble den digitale teknologien utviklet som resulterte i automasjon og utnyttelse av digital kommunikasjon i produksjonen.

AMS har i mer enn 30 år levert løsninger innen produksjonsplanlegging, styring, automatisering og datafangst.

Vi kan hjelpe deg med å nå dine mål innen digitalisering og effektivisering i produksjonen!