News

Behovet for å kunne tilrettelegge for tilpassede løsninger og funksjoner er ofte avgjørende for god produksjonsstyring. direct MES er tilrettelagt for å kunne implementere unike kundeløsninger på standard produktplattform.

Din fabrikk og produksjon er unik

Behovet for å kunne tilrettelegge for tilpassede løsninger og funksjoner er ofte avgjørende for god produksjonsstyring. direct MES er tilrettelagt for å kunne implementere unike kundeløsninger på standard produktplattform.

Å utnytte fagsystemet direct MES i harmoni med ditt ERP-system sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag. Manufacturing Execution System

Komplett forretningssystem for produksjonsbedrifter

Visste du at vår direct MES Produksjonsstyring kan integreres sømløst mot ditt ERP-System?

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

Stykkproduksjon = direct MES

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

AMS har ledig stilling som Driftsansvarlig for IT-System og Applikasjonsdrift

Ledig Stilling: Driftsansvarlig for IT-System og Applikasjonsdrift   

AMS er et fremadstormende teknologiselskap, og lyser nå ut en spennende stilling som Driftsansvarlig for IT-System og Applikasjonsdrift.

AMS og Xledger vil nå tilby Norges ledende forretningssystem for produksjonsbedrifter med et sterkt fagmiljø innen ERP og Produksjon.

Tilbyr ny Totalpakke til Norske Produksjonsbedrifter

AMS har de siste 40 årene utviklet markedets beste produksjonsløsninger. Nå inngår selskapet et strategisk samarbeid med det norske teknologiselskapet Xledger for å tilby en helhetlig løsning, som også gir norske produksjonsbedrifter full kontroll på økonomien.

direct FOOD er en moderne bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien, her kan dere få full sporing i fra varemottak til ferdig produsert vare.

Matproduksjon med økt fokus på sikkerhet og sporing

direct FOOD er en moderne bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien, her kan dere få full sporing i fra varemottak til ferdig produsert vare.

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.

NorDan bruker direct MES som konsernløsning

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.

Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.

direct MES for konsern med flere fabrikker

AMS har lang erfaring med kunder som har flere fabrikker i sitt konsern. Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform direct MES har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.

Glem manuelle timelister og papirarbeid - Registrer timer på prosjekter, underprosjekter og prosjektaktiviteter i sanntid for å sikre fakturering for alt arbeidet som er utført.

Ikke la verdifull tid gå tapt – fakturer for hele jobben!

Glem manuelle timelister og papirarbeid – Registrer timer på prosjekter, underprosjekter og prosjektaktiviteter i sanntid for å sikre fakturering for alt arbeidet som er utført.

direct FMS er din perfekte partner når maskiner og utstyr skal kommunisere med hverandre og skape bedre produksjonsflyt i din fabrikk.

Frakter du varer mellom maskiner og arbeidsstasjoner manuelt?

direct FMS fra AMS hjelper deg med å frakte varer mellom arbeidsstasjoner, men også til-og-fra lager.

Med direct 24 tilpasser vi appen til din bedrift, og gir deg full kontroll og oversikt over registreringene knyttet til vei og anlegg.

Vei og Anlegg med tilpasset Timeregistrering

Registrer alt fra maskin, masse, varer og utstyr til pause i kjøretid og tilgjengelighetstid for å sikre nøyaktig fakturering til kunde.

direct MES har egen kompetansematrise som gir mulighet for å differensiere hvem som kan betjene de enkelte arbeidsstasjonene, og hvilke operasjoner og produkter de enkelte maskinene kan produsere.

Kompetansematrise i direct MES

direct MES er en suveren totalpakke for produksjonsbedrifter, og har fantastiske funksjoner som for eksempel Kompetansematrise.