AMS er en fagbedrift spesielt rettet mot produksjonsbedrifter og industriell IT.

Om AMS

Om oss

AMS ble etablert i 1986, og er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon. Vi kjennetegnes ved god rådgivning, høy kompetanse, fleksibilitet og erfaring som omhandler teknologi, maskinteknologi, produksjonsprosesser og styring av fabrikker.

I mer enn 30 år har vi levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst mot mellomstore og store produksjonsbedrifter i inn og utland. Dette gjør våre kunder trygge på at vi ivaretar rådgivning og prosjektledelse på en optimal måte.

Møt vårt team

Trygve Lende

Managing Director CEO

906 66 832

Espen Pilskog

Operating Manager COO

948 44 424

Bjørn Gunnar Solheim

Solution Manager CTO

982 57 903

Magne Sira

Project Manager

911 02 727

Turid Tesaker Belland

Department Manager

913 99 259

Mette Søstrand Alver

Accounting

481 07 076

Arvid Skåland

Senior Engineer

901 57 267

Arvid Skåland

Arve Sigbjørnsen

Project Engineer

913 43 982

Andreas Hofsmo

Project Engineer

905 90 028

Sven Jostein Kro

System Developer

959 42 624

Jostein Kjellesvik

System Developer

901 27 278

Sjur Einarsen

System Developer

995 69 125

Rolf Kro Halvorsen

System Developer

959 64 187

Bernt Elias Aarli

System Developer

950 82 373

Eirik Nysted

System Developer

997 79 465

Glenn Handeland

System Developer

51 40 95 00

Thomas Rostrup Andersen

System Developer

988 26 375

Kim Østreim

Project Engineer

971 06 495

Kim Østreim / AMS

Kristoffer Aase

Support

993 01 125