AMS er en fagbedrift spesielt rettet mot produksjonsbedrifter og industriell IT.

Om AMS

Om oss

AMS ble etablert i 1986, og er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon. Vi kjennetegnes ved god rådgivning, høy kompetanse, fleksibilitet og erfaring som omhandler teknologi, maskinteknologi, produksjonsprosesser og styring av fabrikker.

I mer enn 30 år har vi levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst mot mellomstore og store produksjonsbedrifter i inn og utland. Dette gjør våre kunder trygge på at vi ivaretar rådgivning og prosjektledelse på en optimal måte.

Møt vårt team

Trygve Lende

Daglig leder

906 66 832

Magne Sira

Salg

911 02 727

Bjørn Gunnar Solheim

Forretningsutvikler

982 57 903

Espen Pilskog

Forretningsutvikler

948 44 424

Turid Tesaker Belland

Avdelingsleder

913 99 259

Mette Søstrand Alver

Regnskap

481 07 076

Arvid Skåland

Senior Konsulent

901 57 267

Arvid Skåland

Arve Sigbjørnsen

Senior Konsulent

913 43 982

Andreas Hofsmo

Senior Konsulent

905 90 028

Sven Jostein Kro

Senior Konsulent

959 42 624

Jostein Kjellesvik

Systemutvikler

901 27 278

Sjur Einarsen

Systemutvikler

995 69 125

Rolf Kro Halvorsen

Systemutvikler

959 64 187

Bernt Elias Aarli

Systemutvikler

950 82 373

Eirik Nysted

Systemutvikler

997 79 465

Glenn Handeland

Systemutvikler

51 40 95 00

Thomas Rostrup Andersen

Systemutvikler

988 26 375

Kristoffer Aase

Supportansvarlig

993 01 125

Kim Østreim

Systemingeniør

971 06 495

Kim Østreim / AMS