Planlegging – diRect MES Produksjon

AMS AS sine løsninger i diRect Produksjons (MES system) gir deg mulighet til å optimalisere og effektivisere produksjonslinjer, operasjoner, maskiner og manuelle arbeidsstasjoner.

God planlegging, allokering av oppgaver og løpende innsikt i status og fremdrift er nøkkelen for en optimal produksjon.

Kundeordrer vil utlede operasjoner som skal utføres på de enkelte stasjoner, enten fra data hentet fra ERP eller via operasjonsruter angitt i diRect.

Disse operasjonene må planlegges på ressurser dere har i fabrikken. En ressurs kan her være en manuell arbeidsstasjon, ansatte og maskiner.

Operasjonene har avhengighet til hverandre, både når det gjelder materialbehov og når det gjelder operasjonsrekkefølge. Operasjonstid kalkuleres og belastes etter kapasitet på de enkelte ressurser i produksjonslinjene. Planlegger vil kunne dra og slippe operasjoner på de enkelte ressurser, og omprioritere disse fortløpende. Systemet vil passe på at avhengigheter og materialbehov overholdes.

Her vil kapasitet, belastning og produksjonsrekkefølge vises og administreres for en hel produksjonslinje, arbeidsgruppe og enkelte ressurser. Planleggings oversikt kan angis pr dag, uke og måned. Løsningene kan koples opp mot maskiner og utstyr, og er tilrettelagt for støtte av strekkode, RFID etiketter, med mer.

Viktig å utnytte bedriftens ressurser med:

 • Definere arbeidsgrupper og ressurser
 • Ressurs kan være en maskin, arbeidscelle, avdeling eller person
 • Definere kapasitet på ressurser
 • Planlegg operasjoner, alloker til en eller flere ressurser
 • Planlegg for dag, uke, måned, prioriter liste, eller iht. kapasitet – «drag & drop»
 • Få oversikt over dine resurser i henhold til kapasitet og belegg

Du har også mulighet for overvåking av:

 • Oversikt over fremdrift og status
 • Avdeling, arbeidsgruppe, ressurs
 • Kapasitet og belastning
 • Hva er ferdig, påbegynt, ikke startet
 • Søk og sorter etter behov