Automatisk og manuell planlegging for optimalisering av prosesser og effektiv utnyttelse av kapasitet.

Planlegging AMS

Planlegging

For å utnytte kapasitet og belegg på ressurser, kreves det kontinuerlig planlegging og optimalisering. Våre løsninger håndterer ordrer til produksjon, med allokering av operasjoner til ressurser med tilhørende informasjon om materialbehov, målinger, observasjoner og tidsforbruk.

Løpende status, fremdrift og sporing ivaretas via operatørskjermbilder og eller direkte fra kommunikasjon med maskin og utstyr.

Skyløsning

Vi tilbyr web-baserte løsninger som gir brukerne enkel tilgang til all nødvendig informasjon. Om du skal planlegge, overvåke eller registrere informasjon kan man gjøre dette hvor og når som helst med løsninger fra AMS.

Planlegging AMS

Vi er fagkyndige på

 • Automatisk eller manuell planlegging
 • Prioriteringer
 • Operasjonsrekkefølge
 • Artikkel strukturer
 • Materialbehov
 • Disponible ressurser, råvarer, deler, timer
 • Kapasitet og belegg
 • Målinger, observasjoner
 • Dokumenter og tegninger
 • Overvåking av status og fremdrift

Planlegg

 • Få kontroll på ordre, produksjon, prosjekt
 • Alloker til ressurser (person, maskin, gruppe) og utnytt kapasitet og belegg

Utfør

 • Prioriterte tilpassede arbeidslister
 • All informasjon tilgjengelig
 • Registrer og rapporter

Rapportér

 • Materialforbruk
 • Tid
 • Produsert
 • Målinger og observasjoner
 • Avvik
 • Ta bilde

Overvåk

 • Oversikt over status og fremdrift
 • Kapasitet og belastning

Hvordan planlegge?

Våre løsninger er fleksible og modulbaserte slik at de kan tilpasses en rekke ulike produksjonsmiljøer.

FMS og diRect kobles opp mot overliggende ERP-system, og importerer prosjekter og produksjonsordre som kan planlegges videre i våre systemer. Planlagte operasjoner med dokumenter, timeestimater, materialer, målinger m.m. blir automatisk tilgjengelig i en prioritert arbeidslisteliste for ressursen som skal utføre jobben.

En egen bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel, diRect Food, ivaretar i tillegg til planlegging og papirløs produksjon full sporing, håndtering av ordrer, produksjonslinjer og arbeidsstasjoner, resepter, artikler, målinger, lager og avvik.

Kontakt oss for mer informasjon

Espen Pilskog

Managing Director CEO

948 44 424

Trygve Lende

Business Manager

906 66 832

Bjørn Gunnar Solheim

Solution Manager CTO

982 57 903

Vidar Trydal

Sales Manager

47 99 99 95