Samarbeid som viktig suksessfaktor i systemleveranser

I våre leveranser av avanserte produksjonssystemer er vi i AMS helt avhengige av gode samarbeid med andre aktører. Vi samarbeider i våre prosjekter med ulike hardwareleverandører av baneanlegg, maskin- og utstyrsleverandører, ERP-leverandører, elektro- og automasjonsfirmaer og andre teknologiaktører som på ulike måter ligger i grensesnittene til våre systemer. Vår rolle som systemintegrator innebærer et viktig koordinerende ansvar overfor kunden, og derfor har slike samarbeid høyt fokus hos oss.

Vi opplever at verdiene i prosjektene får en ny dimensjon når flere aktører jobber sammen mot et felles mål, og det er ekstra givende når vi leverer gode systemer som integreres og samhandler med annen teknologi på en optimal måte. Dette er essensielt for å tilfredsstille våre kunders krav.

I vår leveranse av styringssystem til DURA Automotive sin fabrikk i Strakonice i Tsjekkia, har vi under idriftsettelse av anlegget hatt gleden av å samarbeide med ACS Elektroautomasjon AS, som har bistått med oppstart av PLC systemer. Firmaet fra Klepp har vært samarbeidspartner med AMS under flere prosjekter innenlands, og har med dette også bidratt med sin kompetanse også i utenlandsprosjekter på en utmerket måte.

Vi takker ACS så mye med samarbeidet, og ser frem til nye oppgaver sammen!