Satser på Teknologi og IT – kompetansesenter

AMS satser nå på å gå «all in» og samle den beste lokale og regionale kompetansen på hovedkontoret på Moi, og videreutvikle et AMS til et Teknologi og IT – kompetansesenter.

Et viktig grep fra ledelsen i AMS, er å styrke fagkompetansen på hovedkontoret på Moi og å bygge opp et Teknologi og IT-kompetansesenter.

Espen Pilskog, operativ direktør, peker på at det allerede er svært god kompetanse i huset fra før av, men for å følge den videre utvikling vil det være behov for nyansettelser og videre økning av kompetansen.

– Det som fra før av kjennetegner kontoret på Moi er at det er sterkt fagmiljø, der de ansatte blir værende i jobben over lang tid. DNA-et i AMS er altså allerede tuftet på høy fagkompetanse og lojale arbeidere. Det er for å ivareta det at vi ønsker å samle lokal og regional arbeidskraft som kan bli en del av den utviklingen som vi er inne i, trekker han frem.