Stykkproduksjon = direct MES

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

Les mer

Tilbyr ny Totalpakke til Norske Produksjonsbedrifter

AMS og Xledger vil nå tilby Norges ledende forretningssystem for produksjonsbedrifter med et sterkt fagmiljø innen ERP og Produksjon.

AMS har de siste 40 årene utviklet markedets beste produksjonsløsninger. Nå inngår selskapet et strategisk samarbeid med det norske teknologiselskapet Xledger for å tilby en helhetlig løsning, som også gir norske produksjonsbedrifter full kontroll på økonomien.

Les mer

direct MES for konsern med flere fabrikker

Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.

AMS har lang erfaring med kunder som har flere fabrikker i sitt konsern. Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform direct MES har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.

Les mer