Meld deg på nyhetsbrev

Matproduksjon med økt fokus på sikkerhet og sporing

direct FOOD er en moderne bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien, her kan dere få full sporing i fra varemottak til ferdig produsert vare.

direct FOOD er en moderne bransjeløsning for produksjonsbedrifter innen næringsmiddel industrien, her kan dere få full sporing i fra varemottak til ferdig produsert vare.

Matproduksjon på en trygg og sikker måte, er kanskje den viktigste verdien du som produsent kan garantere for gjennom bruk av et godt fagsystem i produksjonen.

direct FOOD har full sporing fra råvare til ferdigvare, samt håndtering av ordrer, produksjonslinjer og arbeidsstasjoner, resepter, artikler, målinger og avvik. Systemet har også et eget meldingssystem slik at operatører enkelt kan kommunisere direkte til arbeidsstasjoner eller ansatte uten å gå mellom de ulike renhetssonene.

Matproduksjon med Målinger og Observasjoner

Savner du systemhjelp for å utføre innrapportering av målinger av temperatur, bakteriekontroll, vekt og metalldetektor? direct FOOD gir deg full kontroll.

Meld deg på nyhetsbrev