Meld deg på nyhetsbrev

Bærekraft funksjoner

Thrust hjelper med

Karoline Sand Nilsen

Thrust

FNs bærekraftsmål

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Thrust: Digitalt verktøy for å bli en bærekraftig organisasjon. (Foto: AMS)

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Oversikt over FNs bærekraftsmål:

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Redusere ulikhet i og mellom land.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Thrust sørger for at din bedrift følger myndighetskravene for rapportering av bærekraft og åpenhetsloven gjennom en effektiv og brukervennlig totalløsning, som setter dine bærekraftsmål i fokus.

Oppnå FNs bærekraftsmål.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Bærekraft funksjoner

Thurst hjelper med:

Karoline Sand Nilsen