Meld deg på nyhetsbrev

direct FMS funksjoner

direct FMS

Rullebaner

  • Rask og effektiv vareflyt
  • Integrer med sensor og leseutstyr
  • Kan brukes for effektiv ruting av varer 
  • Sanntidsstyrt kommunikasjon med rullebanens PLS

AMS har gjennom mange kundeinstallasjoner erfaring og systemstøtte for å integrere rullebaner i direct FMS. Med fokus på effektiv vareflyt, finnes det mange ulike variasjoner av rullebaner, men felles for disse er behovet for sentral styring og samhandling. Vareflyten mellom produksjonsutstyret må koordineres for å sikre utnyttelse av kapasiteten på maskinene.

AMS har gjennom mange kundeinstallasjoner erfaring og systemstøtte for å integrere rullebaner i direct FMS. Med fokus på effektiv vareflyt, finnes det mange ulike variasjoner av rullebaner, men felles for disse er behovet for sentral styring og samhandling. Flexible Manufacturing System

direct FMS er et sanntidsbasert produksjonssystem som lar deg integrere maskiner og utstyr, som for eksempel rullebaner, for å oppnå en helhetlig automatisert produksjon. 

Rask og stabil

  • Effektiv transport av varer i produksjonslinjene 
  • Sikker vareflyt og stabil kontroll underveis   

Ubegrenset kompabilitet 

  • Sømløs kommunikasjon
  • Effektiv styring  

Rullebaner får helhetlig styring 

  • Koordinert samhandling gjennom hele produksjonen
  • Tett integrasjon med lesere og merkeutstyr
AMS har gjennom mange kundeinstallasjoner erfaring og systemstøtte for å integrere rullebaner i direct FMS. Med fokus på effektiv vareflyt, finnes det mange ulike variasjoner av rullebaner, men felles for disse er behovet for sentral styring og samhandling. Flexible Manufacturing System