Meld deg på nyhetsbrev

direct FMS funksjoner

direct FMS

Skannere / Lesere

 • Kvalitetssikre produksjonsflyten
 • Rute riktig produkt til riktig maskin
 • Integrer leseutstyr direkte i rullebanen 
 • Riktig merking leses automatisk for kontroll
 • direct FMS kontrollerer og styrer ved hjelp av skannere og leseutstyr 

Full kontroll på din automatiserte fabrikk gjennom integrert samhandling mellom dine skannere / leseutstyr og direct FMS.

Full kontroll på din automatiserte fabrikk gjennom integrert samhandling mellom dine skannere / leseutstyr og direct FMS. Flexible Manufacturing System

AMS har erfaringene og systemene som lar deg bruke produksjonsutstyret på en effektiv måte. Eksempelvis kan leseutstyr brukes for å kontrollere og avgjøre videre produksjonsprosess. 

Kontrollert styring

 • Automatisk varekontroll 
 • Fleksibel styring til produksjonsmaskiner 

Integrert lesing av produkter

 • Sømløs kommunikasjon med leseutstyr
 • Sikker identifisering for merking av varer på linjen 
Full kontroll på din automatiserte fabrikk gjennom integrert samhandling mellom dine skannere / leseutstyr og direct FMS. Flexible Manufacturing System