Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen

Timeregistrering for blå næring

Med direct 24 fra AMS AS får du full kontroll og oversikt over ansattes skiftplaner og tilstedeværelse i sanntid, samt oversikt over ansattes timer til lønn med automatisk beregning av tillegg, overtid og timebank.

Med 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝟮𝟰 fra AMS AS får du full kontroll og oversikt over ansattes skiftplaner og tilstedeværelse i sanntid, samt oversikt over ansattes timer til lønn med automatisk beregning av tillegg, overtid og timebank.

direct 24 tilpasset blå næring

De ansatte kan registrere tid på de forskjellige arbeidsoppgavene som fóring, rengjøring og vedlikehold, og gir en god oversikt over hvor mye tid som medgår på de ulike postene. 

Fra appen kan det fylles ut sjekklister og føres maskintimer om båt benyttes til arbeidet som skal utføres. For drift på land som eksempelvis slakting, bearbeiding og konservering kan det benyttes en stemplingsterminal for registrering av timer mot avdeling eller arbeidsstasjon. Stempling på arbeidsoppgaver i sanntid vil gi bedriften verdifull informasjon om lønnsom drift. 

Ta kontakt for tilpasset Timeregistrering mot Blå Næring i direct 24.

Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen