Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen

Vei og Anlegg med tilpasset Timeregistrering

Registrer alt fra maskin, masse, varer og utstyr til pause i kjøretid og tilgjengelighetstid for å sikre nøyaktig fakturering til kunde.

Med direct 24 tilpasser vi appen til din bedrift, og gir deg full kontroll og oversikt over registreringene knyttet til vei og anlegg.

Med direct 24 fra AMS AS får du full oversikt over kundebasen, arbeidsoppgavene og tidsbruken gjennom dynamiske egendefinerte rapporter. Med til- og fra registrering på anlegg eller sted kan du følge med på ansattes status i sanntid. 

Kontroll på timer for maskiner og ansatte i direct 24

Med direct 24 tilpasser vi appen til din bedrift, og gir deg full kontroll og oversikt over registreringene knyttet til vei og anlegg. Få nøyaktig innsikt i tidsbruken på de ulike prosjektene- og arbeidsoppgavene, og fakturer kunden for hele jobben som er gjort. direct 24 beregner automatisk timer med overtid, tillegg, innarbeiding og avspasering.

Ta kontakt for tilpasset Timeregistrering mot Vei og Anlegg

Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen