Papirløs produksjon

Automatisering og Produksjonsstyring

Kjøttproduksjon med sporing

Jobb

Timeregistrering

Transport

I 30 år har AMS utviklet, levert og driftet løsninger innen industriell IT, og gjort arbeidsdagen enklere for bedrifter som krever komplett kontroll på produksjonsstyring, planlegging, lager og logistikk, timefangst og en rekke andre tjenester.