Meld deg på nyhetsbrev

NorDan bruker direct MES som konsernløsning

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.
Innovasjon, kvalitet og kontinuerlig forbedring har vist seg å være en svært holdbar oppskrift. (Foto: NorDan)

Konsernet NorDan produserer dører og vinduer ved sine fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Polen og Litauen og har mer enn 2000 ansatte som har fokus på bærekraftige kvalitetsprodukter og fornøyde kunder.

Konsernløsning

AMS sørger for felles konsernplanlegging, rekvisisjon og sentral distribusjon av produksjonsordrer på tvers av fabrikkene. Systemet sørger for intern komponentproduksjon med levering til de ulike fabrikkenes planlagte produksjon.

Hver fabrikk produserer og rapporterer individuelt, men systemet sørger for sentral oppdatering av produksjonsordrer tilbake til hovedsystemet og overliggende ERP system. Maskinstyring for direkte kommunikasjon med maskiner og utstyr, lar NorDan effektivisere og optimalisere potensialet i fabrikkene. direct MES er tilrettelagt for at operatører betjener sine produksjonslinjer i et samlet system.

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.
NorDan produserer vinduer og dører med markedets beste garantiordning. (Foto: NorDan)

Fabrikkbehov

Felles for alle fabrikkene, er at de kjører på samme standard direct MES produksjonsløsning. De ulike fabrikkene har individuelle behov som konfigureres for tilpasset bruk.

direct MES sin produksjonsplattform er utnyttet av NorDan ved tilrettelagte moduler for enkelte av sine spesialbehov, som for eksempel styring av malingsanlegget med betjening av produktene til conveyor-anlegget.

Digital partner til NorDan

AMS er en digital partner for NorDan, hvor vi er sentral i prosjekter som handler om anskaffelser av nytt produksjonsutstyr og forbedringer av produksjonslinjer, slik at vi sørger for kompabilitet med eksisterende system. Med jevnlige statusmøter der vi identifiserer og gjennomgår nye eller endrede behov, sørger AMS for at direct MES til enhver tid videreutvikles og tilpasses NorDan’s høye krav til kvalitet og effektivisering.

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.
NorDan produserer vinduer og dører som er verdensledende på design, kvalitet og holdbarhet. (Foto: NorDan)

Om NorDan

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet har i 2024 totalt 12 fabrikker, 32 salgskontor, ca. 2 300 medarbeidere og en omsetning på ca. 4,9 milliarder NOK.

Markedets beste garantiordning

Nye vinduer og dører er en viktig investering i produkter som skal vare i lang tid. Nå tar NorDan et enda større ansvar og innfører Kundeløftet: Markedets beste garantier for vinduer og dører. Vinduer og dører fra NorDan er til å stole på, kvalitet skal oppleves hver eneste dag gjennom mange år. Derfor er vi stolte av å tilby markedets beste garantier gjennom vårt kundeløfte. NorDan er opptatt av å levere kvalitetsprodukter skreddersydd til dine behov.

Det er mye å sette seg inn i når man skal investere i nye dører og vinduer. I NorDan er vi opptatte av å gjøre valget av leverandør så enkelt som mulig, og den beste måten å gjøre det på er å være best på alle de områdene som er viktige for deg som kunde. Kundeløftet er der for at det skal være enklere for deg å se alt du får du ved å velge løsninger fra NorDan. Det handler også om at du skal føle deg trygg på at bak hver eneste leveranse fra NorDan står det dyktige mennesker som mest av alt vil at hver enkelt kunde skal være fornøyd, og at hvert enkelt produkt skal vare så lenge som mulig.

AMS er med sine 40-år som fagbedrift innen produksjon og fabrikkstyring, helt sentral i NorDan’s planlegging og produksjon, hvor direct MES benyttes som hovedsystem for fabrikkenes produksjonsstyring.
Bærekraft vil være en viktigere og viktigere driver, der konkurranse nå tydelig dreier seg om fokus på miljø og bærekraft. (Foto: NorDan)

Bærekraftige produkter

NorDan har en lang og stolt tradisjon for å tenke nytt, og et godt utgangspunkt for å kunne svare for et lavt fotavtrykk i egen produksjon. Miljømessig skal vi fortsette arbeidet og bidra til å nå målene ved å sikre lav ressursbruk og lave klimagassutslipp gjennom varene som produseres, måten de produseres på og transporteres. Her må vi utnytte fortinn som nærhet til markedet slik at utslipp til produksjon og transport av sluttproduktet reduseres så mye som mulig.

Meld deg på nyhetsbrev