Meld deg på nyhetsbrev

direct MES for konsern med flere fabrikker

AMS har lang erfaring med kunder som har flere fabrikker i sitt konsern. Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform direct MES har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.

Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.
AMS involveres ofte med sine kunder når produksjonslinjer skal endres eller nye maskiner og utstyr skal anskaffes. (Foto: AMS)

Sentral håndtering av masterdata og integrasjon med ERP tilrettelegges for sømløs distribusjon av ordre, produksjonsdata og felles rapportering av KPI. 

Kunder som har fabrikker som også er leverandører av komponenter og halvfabrikat til andre fabrikker i konsernet, vil kunne håndteres med automatisk overføring av produksjonsbehov til involverte fabrikker.

direct MES utvikles fortløpende med våre kunder, og med bakgrunn i at dette er egenutviklet programvare, vil vi alltid kunne tilrettelegge for de enkelte behov på en fleksibel og optimal måte. Dette gjelder også behov for spesialfunksjoner, integrasjoner mot fagsystemer, kommunikasjon mot spesialmaskiner og gammelt utstyr.

Gjennom vår egenutviklede produksjonsplattform har vi tilrettelagt for at de enkelte fabrikkene har støtte for individuelle behov for løsning og funksjonsområde, men samtidig utnytte konsernets ERP og felles dataflyt på tvers av fabrikkene.
Her i produksjonen av vinduer hos NorDan. (Foto: NorDan)

direct MES har lang erfaring med konsernkunder

AMS jobber som digital partner tett med konsernkunder, slik at vi er med på å videreutvikle kunden ved å tilrettelegge for effektive løsninger som forbedrer og rasjonaliserer eksisterende og fremtidige rutiner.

Vår fagkompetanse på fysisk produksjon med støtte for maskinstyring og håndtering av produksjonslinjer, med mulighet for direkte kommunikasjon til PLS, gjør oss i stand til å hjelpe kunden med et helhetlig system for hele fabrikken. AMS er ofte involvert med sine kunder når produksjonslinjer skal endres eller nye maskiner og utstyr skal anskaffes, for å kvalitetssikre at maskiner og utstyr kan snakke sammen og bli endel av totalløsningen.

Meld deg på nyhetsbrev