Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen

Timebanker: Feriekonto og fleksitid

Med er godt timeregistreringssystem kan dere enkelt få kontroll på fleksitid og feriedager. I direct 24 blir timebanker automatisk oppdatert, slik at både ansatte og ledere har full oversikt. Det er også enkelt å hente ut rapporter.

Med er godt timeregistreringssystem kan dere enkelt få kontroll på fleksitid og feriedager. I direct 24 blir timebanker automatisk oppdatert, slik at både ansatte og ledere har full oversikt. Det er også enkelt å hente ut rapporter.
Med Timebank i direct 24 får både ledere og alle ansatte full oversikt over timesaldoen.

Fleksitid

Med Timebanker i direct 24 blir arbeidstiden automatisk beregnet ut ifra forhåndsdefinerte regler. Dersom dere arbeider mer enn ordinær arbeidstid kan den ekstra tiden automatisk legges til på en fleksikonto. Har dere fravær en dag, kan fraværet automatisk trekkes i fra.

Feriekonto

Når ferie registreres vil den trekkes fra feriekontoen og dere vil hele tiden kunne se hvor mange feriedager som gjenstår.

Timebanker i direct 24 er fleksibelt

Systemet vårt er enkelt og fleksibelt. Det finnes flere ulike måter å sette opp beregning av arbeidstiden på og hvordan man vil at fleksitid skal beregnes.

Det er også lett for en administrator å opprette, gjøre endringer og vedlikeholde timebankene.

Dere kan opprette flere ulike timebanker og disse kan knyttes til ansatte via ulike grupper. Da har dere også mulighet til å skille på ansatte dersom dere har ulik praksis ved bruk av fleksitid.

Les mer om timebanker her og kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Med er godt timeregistreringssystem kan dere enkelt få kontroll på fleksitid og feriedager. I direct 24 blir timebanker automatisk oppdatert, slik at både ansatte og ledere har full oversikt. Det er også enkelt å hente ut rapporter.
Bruker dere timebanken så kan det som er over ordinær arbeidstid legges til i timebanksaldoen.

Meld deg på nyhetsbrev

Karoline Sand Nilsen