Meld deg på nyhetsbrev

IMG Thailand har utvidet og modernisert møbelfabrikken

IMG Thailand ønsket en gjennomgang av produksjonen og hvordan de bruker direct MES. AMS skal også utføre forbedringer for å øke produktivitet og vareflyt, disse oppdateringene ble gått igjennom sammen med kunde.

IMG har utvidet og mordernisert fabrikken i Thailand med direct MES
AMS hadde en gjennomgang av forbedringer som enda ikke var på plass, for å gi kunden best mulig vareflyt. (Foto: AMS)

Den første dagen ble det avholdt en detaljert gjennomgang av direct client desktop, production operation og utfordringer hos IMG Thailand. Til stede var det representanter fra både Thailand, Norge og Litauen. Her ble det stilt mange gode spørsmål underveis. Møbelfabrikken har blitt utvidet og avdeliger flyttet litt rundt de siste årene for å øke produksjonen. 

IMG har utvidet og mordernisert fabrikken i Thailand med direct MES

IMG har utvidet og mordernisert fabrikken i Thailand med direct MES

Besøket inkluderte en omfattende gjennomgang av hvordan direct MES benyttes i produksjonslinjen, med en rundtur i fabrikken for å observere produksjonsprosessen, diskutere utfordringer og potensielle løsninger. Dette besøket var også verdifullt for oss for å forstå kundens behov bedre, samt for å styrke våre relasjoner. Det har siden ført til flere verdifulle oppdrag fra IMG.

IMG har utvidet og mordernisert fabrikken i Thailand med direct MES
IMG Fabrikken i Thailand har blitt utvidet og avdeliger flyttet litt rundt de siste årene for å øke produksjonen. (Foto: AMS AS)
Den internasjonale møbelprodusenten IMG Comfort, med hovedsete i Sykkylven og fabrikker i Europa og Asia har digitalisert og effektivisert produksjonen ved hjelp av direct MES fra AMS.

Meld deg på nyhetsbrev