Meld deg på nyhetsbrev

Stykkproduksjon = direct MES

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

direct MES støtter komplekse artikkelstrukturer og kan ta imot ordrer fra ERP med salgsartikkelens produktkonfigurasjoner, som for eksempel dimensjoner, farge, kvalitet o.l. Slik at hvert enkelt produkt som produseres er unikt i henhold til kundens bestilling.

Stykkproduksjon med direct MES

Produksjonsløsningen beregner produksjonsbehov basert på blant annet ordreinngang og BOM på solgte produkter, slik optimaliseres behovet for del-produksjon (halvfabrikat) og produksjon av ferdigvarer på tvers av flere salgsordrer.

Bedrifter som produserer produkter til sine kunder, basert på ordrer med ulike produktkonfigurasjoner eller ordrer med forhåndsdefinerte egenskaper, vil ha store fordeler ved å ta i bruk produksjonsplattformen direct MES.

Gjennom 40-år har AMS hjulpet produksjonsbedrifter med å utvikle sin virksomhet gjennom solide og effektive produksjonssystemer. 

Nærhet til kunde og kontinuerlig videreutvikling av produksjonen er sentral i vår rolle som digital partner, slik at bedrifter fortløpende kan vokse og utvikle seg i sitt marked med stadig endrede krav og behov.

Velger du direct MES som ditt produksjonssystem tett integrert med ERP, får du en totalløsning for din fabrikk som lar deg kombinere vår fagkompetanse med dine behov.

Meld deg på nyhetsbrev