direct MES

Produktstruktur (BOM)

 • Avansert artikkelregister
 • Få kontroll på råvarer, halvfabrikat og ferdigvare
 • Dynamisk strukturmodell
 • Håndterer varebehov, produksjonsbehov og operasjonstider
 • Artikkelegenskaper og dokumentasjon
 • Håndtering av svinn
 • Avhengighet til ressurs- og kompetansebehov

direct MES støtter avansert artikkel- og produktstruktur, som gir mulighet for optimalisert behovsberegning og robust produksjonsstyring fra varemottak til ferdig vare. Ta kontroll på varebehov, ressursbehov og kapasitetsberegning!

Vår løsning håndterer alle artikler i bedriften, fra råvarer, halvfabrikat, komponenter og hvordan disse settes sammen til ferdigvarer du leverer dine kunder. Den dynamiske strukturmodellen lar deg organisere og gjenbruke strukturnivåene på tvers av ulike produkter.

Hver produktstruktur kan bestå av varebehov og operasjoner som skal utføres. Varene kan være råvarer, halvfabrikat som igjen kan ha egne strukturer, med mengde og svinn. Hver operasjon kan ha knytning til ressursbehov med tilhørende operasjonstider.

direct MES sitt artikkelregister er tilrettelagt for å angi ulike egenskaper, som krav til batch- og serienummer, om varen er innkjøpsvare eller egenproduksjon, krav til merking og mottakskontroll.

Når produktstrukturer blir brukt i vår behovsberegning og videre inn i planleggingen og produksjonsstyringen, vil man kunne forstå dette som en BOM liste med utvidede egenskaper og avhengigheter til produksjonen med knytninger til operasjoner og ressurser som ivaretar krav til gjennomføring, kontroll og sporing.

Ta kontroll på varebehov, ressursbehov og kapasitetsberegning med Produktstruktur i direct MES. Manufacturing Execution System.
direct MES støtter avansert artikkel- og produktstruktur, som gir mulighet for optimalisert behovsberegning og robust produksjonsstyring fra varemottak til ferdig vare.

Produkt- og Artikkeltilordning:

Du har en løsning som lar deg tilordne produkter eller artikler til forskjellige varegrupper. Dette kan hjelpe med organisering og kategorisering av produktene dine.

Strukturer med Egenskaper:

Hvert produkt eller artikkel kan ha sin egen struktur, som kan inkludere en rekke komponenter eller artikler samt tilhørende operasjoner. Disse komponentene kan ha forskjellige egenskaper som tidsestimater, materialbehov, mengde og mer. Dette gir deg en detaljert visning av hvordan produktet er sammensatt og hvordan det skal produseres.

Ubegrenset Antall Strukturer og Nivåer:

Systemet støtter muligheten for å opprette flere strukturer for hvert produkt eller artikkel. I tillegg kan disse strukturene ha flere nivåer av komponenter og underkomponenter. Dette gir deg fleksibilitet til å håndtere komplekse produkter med flere lag av deler.

Produksjonsrute og Materialforbruk:

 • Kobler automatisk varebehov til hver produksjonsordre
 • Operasjonsrekkefølge og ressursbehov 

Planlegging og produksjonsstyring:

 • Avhengigheter mellom operasjonene fra ulike nivåer
 • Produksjonsordre genereres utfra strukturer

Sporbarhet og Kvalitetskontroll:

 • Krav til merking og sporing
 • Kalkuler BOM med valgte egenskaper på produkt

Varebehov og bestillingsforslag:

 • Genererer bestillingsforslag for innkjøp av råvarer
 • Foreslår produksjon av halvfabrikat og komponenter