direct MES

Behovsberegning

 • Beregning av råvare- og komponentbehov
 • Beregning av produksjonsbehov 
 • Tar hensyn til nåværende beholdning på lager 
 • Tar hensyn til allerede planlagt produksjon
 • Bruker aktive innkjøpsordrer med leveringstidspunkter
 • Prognoser på solgte ferdigvarer
 • Kontinuerlig behovsberegning i sanntid

Ta kontroll på alle innsatsfaktorer for å optimalisere din produksjon. Behovsberegning i direct MES beregner kontinuerlig behov for varer og produksjon for å sikre levering til dine kunder.

For å sikre at produksjonen har alle nødvendige råvarer og egenproduserte komponenter tilgjengelig for fabrikkens produksjonsbehov, er det viktig med god oversikt og forutsigbar vareflyt.

Behovsberegninger i direct MES gir deg kontroll på ditt varebehov, gjennom kontinuerlig beregning i henhold til produktstrukturer på dine ferdigvarer.

Vi tar hensyn til ordrene dine, prognoser, nåværende lagerbeholdning, innkjøp og den planlagte produksjonen, slik at du alltid har akkurat det du trenger, når du trenger det.

Behovsberegning i direct MES genererer bestillingsforslag på råvarer som må kjøpes inn, med hensyn til anbefalt mengde og de ulike leverandørenes levering- og frakttid, slik at du sikres kontinuerlig varetilgang.

Produserer din fabrikk egne komponenter og halvfabrikater som brukes i produksjon av dine ferdigvarer, beregner systemet behovet for dette som egne produksjonsordrer, for optimalisering og effektivisering av slik produksjon.

Behovsberegning i direct MES beregner kontinuerlig behov for varer og produksjon for å sikre levering til dine kunder. Ta kontroll på alle innsatsfaktorer for å optimalisere din produksjon. Manufacturing Execution System.
direct MES Behovsberegning

Bestillingsforslag med hensyn til produktstrukturer:

 • Produktstrukturene gir oversikt over varebehov 
 • Ulike varer knyttes til ulike leverandører
 • Beregner samlet varebehov med anbefalt innkjøpsmengde
 • Bestillingsforslag sendes til ERP-systemet

La produksjonen beregne behov for bestilling av varer, og send disse til ERP for behandling hos innkjøpsansvarlig. Slik sikres samsvar mellom planlagt produksjon og kontinuerlig varetilgang.

Optimalisert produksjonsordre:

direct MES har en kraftig artikkel- og produktstruktur som ligger til grunn for å optimalisere og beregne behovet for produksjonen. Denne vil sørge for oppdeling av behov og avhengigheter både til vareflyt og produksjonsrekkefølge.

 • Få kun unike krav til registrering knyttet til den enkelte arbeidsstasjon
 • Ulike krav vil kunne følge det enkelte produkt
 • Utføring av ulike operasjoner vil kunne kreve egne målinger

direct MES har mulighet for å gi deg fysisk kontroll på alle varer i bedriften, og bruker dette når det beregnes behov for ny bestilling. Systemet registrerer og planlegger all vareflyt for sømløs kontroll.

Når du gjør prognostisering av fremtidig salg av dine varer, kan du legge inn prognosene på hvert enkelt produkt i systemet fordelt på de ulike periodene frem i tid. direct MES vil gjennom sin behovsberegning, ta hensyn til fremtidig prognose slik at nødvendige innkjøpsvarer og produksjon av komponenter og halvfabrikat blir behandlet.

Behovsberegning i direct MES beregner kontinuerlig behov for varer og produksjon for å sikre levering til dine kunder. Ta kontroll på alle innsatsfaktorer for å optimalisere din produksjon.
Vi tar hensyn til ordrene dine, prognoser, nåværende lagerbeholdning, innkjøp og den planlagte produksjonen, slik at du alltid har akkurat det du trenger, når du trenger det.