direct MES

ERP-integrering

  • Sømløs kommunikasjon med produksjonen
  • Fleksibel datastrøm mellom ERP og direct MES
  • Bedre utnyttelse av fagsystemet ERP
  • La din produksjon bli en viktigere del av verdikjeden
  • Optimaliser samhandlingen mellom systemene

Å utnytte fagsystemet direct MES i harmoni med ditt ERP-system er avgjørende for at du som produksjonsbedrift får en god totalløsning som sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag. Med integrerte systemer kan bedriften skalere mer effektivt og tilpasse seg endringer i etterspørsel, produksjonsbehov og forretningsstrategi.

Å utnytte fagsystemet direct MES i harmoni med ditt ERP-system sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag. Manufacturing Execution System. Med integrerte systemer kan bedriften skalere mer effektivt og tilpasse seg endringer i etterspørsel, produksjonsbehov og forretningsstrategi. S/4Hana, SAP, Spectra, Visma NXT, Xledger, 247Office, Abacus, 
EG Apekt4, Evidi, Excitec, IFS, 
Infor, Insoft, M3, Microsoft BC, Navision, Netsuite, Oracle, Touchtime, Tripletex, Visma Business, Visma Global
direct MES er en perfekt partner til ditt ERP-system. (Foto: AMS AS)

Hvilke fordeler gir god ERP-integrasjon:

Innkjøpsordre

For å kunne foreta varemottak er direct MES avhengig av å ha kontroll på alle innkjøpsordrer fra kundens ERP-system. Når varemottaket utføres, kvitteres det tilbake til ERP på den enkelte varelinjen i innkjøpsordren. Slik får kunden alltid oppdatert informasjon sømløst i sin ERP-løsning.

Innkjøpsordrer brukes også ved behovsberegning, for å vite om det er nok varer tilgjengelig for produksjonen i henhold til planlagte produksjonsordrer og nye salgsordrer. Behovsberegningen har dermed kontroll på eksisterende lagerbeholdning og varer på vei inn.

Bestillingsforslag

For kunder som ønsker at direct MES utfører behovsberegning, vil systemet foreslå bestillingsforslag av innkjøpsvarer som overføres til ERP sin innkjøps- og bestillingsmodul. Bestillingsforslaget knytter varebehovet til aktuell leverandør, og behovsdato gis med bakgrunn i produksjonsbehov og leverandørens ledetid.

Salgsordre

direct MES vil kunne ta imot salgsordrer fra ERP, og beregne produksjonsordrer basert på de varelinjene som er bestilt opp mot inneværende beholdning og planlagt produksjon. Flere salgsordrer med like produkter vil kunne slås sammen til en produksjonsordre.

Når ordre er planlagt vil direct MES kunne rapportere produksjonsdato tilbake til ERP, slik at salgsavdelingen har nødvendig informasjon for å følge opp sine kunder.

Å utnytte fagsystemet direct MES i harmoni med ditt ERP-system sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag. Manufacturing Execution System. Med integrerte systemer kan bedriften skalere mer effektivt og tilpasse seg endringer i etterspørsel, produksjonsbehov og forretningsstrategi. S/4Hana, SAP, Spectra, Visma NXT, Xledger, 247Office, Abacus, 
EG Apekt4, Evidi, Excitec, IFS, 
Infor, Insoft, M3, Microsoft BC, Navision, Netsuite, Oracle, Touchtime, Tripletex, Visma Business, Visma Global
Produksjonssystemet direct MES kan integreres med alle ERP-systemer. (Foto: AMS AS)

Produksjonsordre

ERPsystemer som genererer produksjonsordrer direkte, vil overføres i sin helhet til direct MES for umiddelbar planlegging. Systemet direct MES vil likevel kunne opprette egne produksjonsordrer for produksjon av komponenter og halvfabrikat som produksjonsordrer er avhengig av. 

Varebeholdning

direct MES har eget WMS-system for å ha fysisk kontroll på alle varer, både på lager og i produksjonen. ERP har derimot behov for alltid oppdatert beholdning, for å ivareta lager og vareverdi, derfor oppdateres ERP fortløpende med korrekt varebeholdning.

Produkt og strukturer

Produksjonssystemet direct MES har en komplett løsning for produkt- og strukturhåndtering med tilhørende operasjoner og ressursbehov. Dette brukes gjennomgående for å ha kontroll på varebehov, planlegging og avhengigheter til utførende operasjoner og ressursbehov.

For kunder som likevel ønsker å ha produktstrukturer i sitt ERP-system, vil det være aktuelt å integrere dette med direct MES.

Produksjonsstatus

direct MES vil kunne levere produksjonsdata tilbake til ERP-systemet, slik som eksempelvis materialforbruk, produserte varer, utførte målinger og annen sporingsinformasjon. Ordinær status på fremdrift kan oppdateres fortløpende slik at ansvarlig har oversikt i sitt ERP-system.

Å utnytte fagsystemet direct MES i harmoni med ditt ERP-system sikrer kvalitet, effektivitet og nødvendige beslutningsgrunnlag. Manufacturing Execution System. Xledger ERP og Visma Business NXT. Med integrerte systemer kan bedriften skalere mer effektivt og tilpasse seg endringer i etterspørsel, produksjonsbehov og forretningsstrategi. S/4Hana, SAP, Spectra, Visma NXT, Xledger, 247Office, Abacus, 
EG Apekt4, Evidi, Excitec, IFS, 
Infor, Insoft, M3, Microsoft BC, Navision, Netsuite, Oracle, Touchtime, Tripletex, Visma Business, Visma Global
direct MES integrert med Xledger og Visma NXT. (Foto: AMS AS)