direct FOOD

Maskiner og utstyr

  • Kommunikasjon med maskiner og utstyr 
  • Printerhåndtering 
  • Datafangst 
  • Måleutstyr 
  • Pakkeutstyr (varer i eske) 
  • Palletering (esker på pall) 

For å oppnå en mer optimal produksjonsprosess gir direct FOOD mulighet for å integrere kommunikasjon med maskiner og utstyr. Merking av varer integreres med printerutstyr for effektiv og presis identifisering av produktene i produksjon. 

For å oppnå en mer optimal produksjonsprosess gir direct FOOD mulighet for å integrere kommunikasjon med maskiner og utstyr. Merking av varer integreres med printerutstyr for effektiv og presis identifisering av produktene i produksjon. Flexible Manufacturing System

AMS har lang erfaring med ulikt produksjonsutstyr, både for styring og optimalisering av maskiner og produksjonslinjer, samt datafangst direkte til direct FOOD. Har du behov for å sette maskiner og utstyr i samspill med ditt produksjonssystem, for en helhetlig løsning, kan systemet tilrettelegges slik at din produksjon bli mest mulig effektiv.

Integrator av maskiner og utstyr

  • Automatisk kommunikasjon
  • Datafangst

direct FOOD hjelper deg med en helhetlig produksjonsløsning, som integrator mellom maskiner og produksjonslinjer for å oppnå automatisk styring og kontroll. Sømløs datafangst sikrer kvalitet og sporbar rapportering.

Systemet støtter ulike målingstyper med ulike intervaller basert på produkt. Målinger kan utføres tilfeldig eller planlagt og automatisk.

Printer

  • Sømløs merking
  • Presis etikettinformasjon

Systemet er tilrettelagt for å kommunisere med ulike printerløsninger, slik at merking av varer utføres med presis etikettinformasjon sømløst med dine etikettskrivere.

Pakking og palletering

direct FOOD gir deg mulighet til både manuell og automatisk pakking og palletering av varer/artikler. Dette fører til nødvendig fleksibilitet for å strømlinjeforme denne delen av produksjonslinjen.

Dette oppnås gjennom integrasjon med roboter og annet pakkeutstyr, og kan defineres på tvers av produktgrupper og produksjonslinjer.

For å oppnå en mer optimal produksjonsprosess gir direct FOOD mulighet for å integrere kommunikasjon med maskiner og utstyr. Merking av varer integreres med printerutstyr for effektiv og presis identifisering av produktene i produksjon. Flexible Manufacturing System