direct FOOD

Varemottak

  • Håndter varemottak fra dine leverandører
  • Registrere varemottak fra ferdigvarer
  • Utskrift av vareetikett
  • Strekkode

Løsningen har funksjoner for håndtering av varemottak, både for registrering av råvarer som mottas fra dine leverandører, men også håndtering av ferdigvare. Knytt nye varer til leverandører, påfør etiketter på varer for senere sporbarhet og bruk strekkode leser for effektiv og korrekt håndtering.

Løsningen i direct FOOD har funksjoner for håndtering av varemottak, både for registrering av råvarer som mottas fra dine leverandører, men også håndtering av ferdigvare. Knytt nye varer til leverandører, påfør etiketter på varer for senere sporbarhet og bruk strekkode leser for effektiv og korrekt håndtering. Flexible Manufacturing System

Med direct FOOD får du kontroll og sporing på dine produkter, ved å sørge for unik identifisering og merking allerede fra varemottak. Varer på lager vil oppdateres i ditt ERP-system, slik at du har full kontroll på dine lagerverdier.

Håndter parti- og batchnummer samt holdbarhetsdato for å sikre kvalitet i din produksjon og leveranse til dine kunder.

Sikre sporing av vareflyt

  • Råvarer og leverandører
  • Ferdigvarer
  • Støtte for GTIN

Systemet gir deg kontroll på varer på lager, gjennom å sikre registrering av varemottak av innkjøpte råvarer og dine ferdigvarer.

Kontroll og merking i varemottak

  • Batch- og partinummer
  • Holdbarhetsdato
  • Merking og printerhåndtering

direct FOOD gir muligheter for håndtering av batch- og partinummer, holdbarhetsdato og merking av vare som skal inn på lager. God merking gir full sporbarhet ved materialforbruk under produksjonen, slik at du vet hvilke råvarer som er brukt i hvilke ferdigvarer ned på batch/parti/lot-nummer.

Løsningen i direct FOOD har funksjoner for håndtering av varemottak, både for registrering av råvarer som mottas fra dine leverandører, men også håndtering av ferdigvare. Knytt nye varer til leverandører, påfør etiketter på varer for senere sporbarhet og bruk strekkode leser for effektiv og korrekt håndtering. Flexible Manufacturing System