direct FOOD

Materialforbruk

  • Registrer råvarer
  • Tilsetningsstoffer
  • Emballasje
  • Forbruk knyttes til parti- og batchnummer

For økt kontroll og matsikkerhet, er det viktig at du registrerer alle råvarer, tilsetningsstoffer og halvfabrikat som tilsettes produktet, samt emballasje som berører varen slik at du har full sporing på ditt sluttprodukt. Dette får du i materialforbruk modulen i direct FOOD.

For økt kontroll og matsikkerhet, er det viktig at du registrerer alle råvarer, tilsetningsstoffer og halvfabrikat som tilsettes produktet, samt emballasje som berører varen slik at du har full sporing på ditt sluttprodukt. Dette får du i materialforbruk modulen i direct FOOD. Flexible Manufacturing System

direct FOOD er en bransjeløsning for matproduksjon, som er tilpasset de krav og behov din bedrift trenger for å levere trygge produkter til dine kunder. Håndtering av materialforbruk gir deg kontroll på lager, og nødvendig informasjon til din etterkalkyle.

Resept og varekontroll

  • Råvarer og halvfabrikat
  • Tilsetningsstoffer og emballasje
  • Parti- og batchnummer

Gjennom tilgang på resepter og planlagt materialforbruk, kontrolleres og registreres forbruk på en trygg og sikker måte. All materialforbruk knyttes til den enkelte produksjonsordre, ned til parti- og batchnummer.

Sporing av materialforbruk

  • Batch- og partinummer
  • Merking

direct FOOD tar vare på alle registreringer strukturert, slik at halvfabrikat og ferdigvarer har sporing tilbake til hvilke vare som er forbrukt på de ulike parti- og batchnummer.

For økt kontroll og matsikkerhet, er det viktig at du registrerer alle råvarer, tilsetningsstoffer og halvfabrikat som tilsettes produktet, samt emballasje som berører varen slik at du har full sporing på ditt sluttprodukt. Dette får du i materialforbruk modulen i direct FOOD. Flexible Manufacturing System