direct FOOD

Sporing

  • Sporingsrapport
  • Fra råvare til ferdigvare
  • Fra ferdigvare til råvare
  • Leverandører og artikler

For å ivareta matsikkerhet er det avgjørende å ha god sporing på alle varer som sendes til kunde. direct FOOD er tilrettelagt for å sikre kontroll og historikk på alle varer produsert og forbrukt, slik at du kan garantere trygghet på dine leveranser.

For å ivareta matsikkerhet er det avgjørende å ha god sporing på alle varer som sendes til kunde. direct FOOD er tilrettelagt for å sikre kontroll og historikk på alle varer produsert og forbrukt, slik at du kan garantere trygghet på dine leveranser. Flexible Manufacturing System

Systemet gir deg mulighet for å gjøre oppslag mot partinummer for full historikk over innhold, leverandør og leveranser.

Sporingsrapporter i direct FOOD

  • Historikk
  • Råvarer
  • Tilsetningsstoff og emballasje 

direct FOOD har tilrettelagt rapport for å hente ut historikk på sporingsinformasjon, slik at du kan få kontroll på hvilke varer som er forbrukt på en leveranse. Ved behov for oversikt over hvilke leveranser en artikkel er brukt, har systemet oversikt over dette og du vet hvilke leveranser som er påvirket.

Leverandør og artikkel

  • Batch- og partinummer
  • Forbruk av artikler
  • Knytning til leverandør

Løsningen gir kontroll på hvilke leverandører de ulike artiklene kommer fra, slik at du kan gjøre målrettede tiltak når det er behov for å ta kontroll på uønskede hendelser knyttet til produsert vare. 

For å ivareta matsikkerhet er det avgjørende å ha god sporing på alle varer som sendes til kunde. direct FOOD er tilrettelagt for å sikre kontroll og historikk på alle varer produsert og forbrukt, slik at du kan garantere trygghet på dine leveranser. Flexible Manufacturing System