direct FOOD

Avviksregistrering

  • Årsak
  • Tiltak
  • Avviksforklaring
  • Statistikk

For kvalitetssikring og forbedringsarbeid, kreves presis registrering og håndtering av avvik som oppstår underveis i produksjonen. Avviksregistrering i direct FOOD har full funksjonalitet som gir dine ansatte mulighet for innrapportering av ulike avvikstyper med tilhørende årsak- og tiltakskoder.

For kvalitetssikring og forbedringsarbeid, kreves presis registrering og håndtering av avvik som oppstår underveis i produksjonen. Avviksregistrering i direct FOOD har full funksjonalitet som gir dine ansatte mulighet for innrapportering av ulike avvikstyper med tilhørende årsak- og tiltakskoder. Matproduksjon, Flexible Manufacturing System, FMS

direct FOOD støtter ditt arbeid i å få kontroll på avvik i produksjonen med effektiv registrering og oppfølging med tilhørende statistikk.

Årsakkontroll

  • Årsakrapportering og avviksforklaring
  • Tiltakskoder og oppfølging

Rapporter hendelser som avvik med tilhørende årsak knyttet til din produksjonsordre på den arbeidsstasjonen avviket oppstår. Systemet støtter ulike avvikstyper, slik at oppfølging og identifisering av kvalitetsforbedring kan utføres mer målrettet.

Oppfølging og statistikk med Avviksregistrering

  • Oversikt over hendelser
  • Følg opp tiltak med bedre rutiner

direct FOOD sørger for en helhetlig oversikt over alle innrapporterte hendelser, med egen statistikk og innsikt i årsaker og tiltak på den enkelte avvikstype.

For kvalitetssikring og forbedringsarbeid, kreves presis registrering og håndtering av avvik som oppstår underveis i produksjonen. Avviksregistrering i direct FOOD har full funksjonalitet som gir dine ansatte mulighet for innrapportering av ulike avvikstyper med tilhørende årsak- og tiltakskoder. Matproduksjon, Flexible Manufacturing System, FMS