direct FOOD

Produksjonsplan

 • Planlegg, prioriter og fordel ordrer til de ulike produksjonslinjene
 • Artikkelregister med enheter, holdbarhet og emballasje
 • Håndtering av priser, prosessrutiner og krav til målinger
 • Produkt avgjør hvilke arbeidsstasjoner som skal inngå i prosessen
 • Egen oversikt over produksjonsplan per linje, tilpasset til bruk på infoskjerm

Med produksjonsplan i direct FOOD har du full kontroll på planlegging av dine ordrer, med allokering av operasjoner til de ulike arbeidsstasjonene i en produksjonslinje. En avansert artikkelløsning holder orden på enheter, holdbarhet, emballasje, priser, prosessrutiner og målinger som systemet benytter for å planlegge gjennomføring av produksjonen.

Med produksjonsplan i direct FOOD har du full kontroll på planlegging av dine ordrer, med allokering av operasjoner til de ulike arbeidsstasjonene i en produksjonslinje. En avansert artikkelløsning holder orden på enheter, holdbarhet, emballasje, priser, prosessrutiner og målinger som systemet benytter for å planlegge gjennomføring av produksjonen. Flexible Manufacturing System

Planlagt produksjon for de enkelte produksjonslinjer visualiseres i egne oversiktslister, slik at disse kan benyttes på egne infoskjermer ute i produksjonen. Her vil informasjonen om produksjonsordrer fordeling per produksjonslinje, kunne rulleres fortløpende automatisk.

Produksjonsplan med kalkyle og dekningsbidrag

 • Materialforbruk
 • Emballasje
 • Bemanning og foredling

Systemet gir brukerstøtte for kalkyle og dekningsbidrag, for produsert vare herunder råvarer, leverandører per artikkel og kostpris, samt forbrukt råvare, halvfabrikat, emballasje og registrert tid på bemanning og foredling.

Planlegging av operasjoner til arbeidsstasjoner

 • Jobbliste per arbeidsstasjon
 • Produkt- og produksjonsinformasjon
 • Krav til målinger og observasjoner
 • Tilgang på resepter

direct FOOD planlegger produksjonsordrene til den enkelte arbeidsstasjon slik at produksjonslinjene optimaliseres med egne jobblister slik at den enkelte operatør får en effektiv arbeidshverdag. De ulike ordrene vil ha ulike krav for rapportering av målinger og observasjoner, knyttet til den artikkel/produkt denne skal bearbeide. Gjennom en oversiktlig produksjonsplan ute i fabrikken og en effektiv operatørløsning, får bedriften komplett kontroll på gjennomføring av planlagt produksjon.

Med produksjonsplan i direct FOOD har du full kontroll på planlegging av dine ordrer, med allokering av operasjoner til de ulike arbeidsstasjonene i en produksjonslinje. En avansert artikkelløsning holder orden på enheter, holdbarhet, emballasje, priser, prosessrutiner og målinger som systemet benytter for å planlegge gjennomføring av produksjonen. Flexible Manufacturing System