direct FOOD

Målinger

  • Krav til kontroll
  • Koble måling til artikkel
  • Temperatur, fettprosent, metalldetektor
  • Bakteriekontroll
  • Vekt og dimensjoner

direct FOOD er tilpasset dine krav for å imøtekomme matsikkerhet ved å utføre målinger underveis i din produksjonsprosess. Systemet gir mulighet for å sikre registrering av observasjoner ved å koble disse til artikkel per arbeidsstasjon, slik at du får totalhåndtering gjennom hele foredlingen av dine produkter.

direct FOOD er tilpasset dine krav for å imøtekomme matsikkerhet ved å utføre målinger underveis i din produksjonsprosess. Systemet gir mulighet for å sikre registrering av observasjoner ved å koble disse til artikkel per arbeidsstasjon, slik at du får totalhåndtering gjennom hele foredlingen av dine produkter. Flexible Manufacturing System

AMS leverer og tilrettelegger løsningen for ulike matprodusenter, både nasjonalt og regionalt, for å sikre effektiv og stabil produksjon og ivaretar fabrikkens behov for trygg matproduksjon.

Målinger er viktig når du som produsent skal garantere for kvalitet i dine produkter, ved å utføre observasjon og registrering av temperatur, fettprosent og gjennomføre kontroll av bakterier, metallfragment, vekt og lignende kontroller som oppfyller bedriftens krav til god matsikkerhet.

Varsle bruker om rapportering

  • Intervall for registrering
  • Knytt krav til arbeidsstasjon per artikkel

direct FOOD hjelper dine ansatte med å ivareta dine krav til sikker matproduksjon, ved å få varsel når en måling skal utføres og gjentas. Slike krav kan knyttes til den enkelte artikkel på den enkelte arbeidsstasjon i produksjonslinjen.

Målinger

  • Egendefinerte krav til kontroll
  • Rapporter målingsverdi eller utført kontroll

Løsningen gir mulighet for å definere og vedlikeholde egne målinger og observasjoner som sikrer bedriftens policy til kontroll og rapportering underveis i produksjonsprosessen. Slik oppnår du komplett sporing på rapporteringer utført knyttet til produktene, som gir kundene god mattrygghet.

direct FOOD er tilpasset dine krav for å imøtekomme matsikkerhet ved å utføre målinger underveis i din produksjonsprosess. Systemet gir mulighet for å sikre registrering av observasjoner ved å koble disse til artikkel per arbeidsstasjon, slik at du får totalhåndtering gjennom hele foredlingen av dine produkter. Flexible Manufacturing System