direct FOOD

Svinn

  • Ta hensyn til svinn prosent per artikkel
  • Kalkuler materialbehov
  • Utbytterapport
  • Produksjonsoptimalisering

Få kontroll over produksjon og materialbehov med utbytterapport som gir deg oversikt over svinn i produksjonen, slik at du kan legge til rette for bedre rutiner og produksjonsutnyttelser. direct FOOD hjelper deg med å ta hensyn til og ha kontroll på svinn per produsert vare.

Få kontroll over produksjon og materialbehov med utbytterapport som gir deg oversikt over svinn i produksjonen, slik at du kan legge til rette for bedre rutiner og produksjonsutnyttelser. direct FOOD hjelper deg med å ta hensyn til og ha kontroll på svinn per produsert vare. Flexible Manufacturing System

direct FOOD er en bransjeløsning for matproduksjon, som er tilpasset de krav og behov din bedrift trenger for å levere trygge produkter til dine kunder. Håndtering av svinn gir deg bedre utnyttelse, og nødvendig informasjon til din etterkalkyle. 

Utnyttelse av svinn

  • Forbruk av materiale
  • Produsert vare/artikkel
  • Kalkulert svinn (kg og prosent)
  • Svinn uten rework
  • Svinn med rework
  • Vrak

direct FOOD kalkulerer utnyttelse av råvarene, og gir deg muligheten til å bruke dette som grunnlag for eventuell endring av produksjon for optimalisering.

direct FOOD tar vare på alle registreringer strukturert, slik at halvfabrikat og ferdigvarer har sporing tilbake til hvilke vare som er forbrukt på de ulike parti- og batchnummer.

Få kontroll over produksjon og materialbehov med utbytterapport som gir deg oversikt over svinn i produksjonen, slik at du kan legge til rette for bedre rutiner og produksjonsutnyttelser. direct FOOD hjelper deg med å ta hensyn til og ha kontroll på svinn per produsert vare. Flexible Manufacturing System