direct FOOD

Egen operatørløsning

 • Produksjonsoversikt
 • Tilgang på resepter
 • Parti- og batchnummer
 • Rapportering av materialforbruk
 • Registrer antall produsert
 • Avviksregistrering
 • Utfør måling og observasjon
 • Språkstøtte for flere språk
 • Flere arbeidsstasjoner og operatører kan dele samme skjerm

Med egen operatørløsning i direct FOOD får operatører enkel oversikt over planlagt produksjon, med enkel rapportering underveis i produksjonen. En fleksibel løsning som lar flere operatører på ulike arbeidsstasjoner dele samme skjerm, med språkstøtte slik at ansatte får dette tilpasset på sitt morsmål.

Med egen operatørløsning i direct FOOD får operatører enkel oversikt over planlagt produksjon, med enkel rapportering underveis i produksjonen. En fleksibel løsning som lar flere operatører på ulike arbeidsstasjoner dele samme skjerm, med språkstøtte slik at ansatte får dette tilpasset på sitt morsmål. Flexible Manufacturing System

Operatørløsningen inneholder ulike funksjoner for å ivareta bedriftens varemottak, produksjon og rapporteringsbehov, med strenge krav til sporing fra råvare til ferdigvare. En touchbasert løsning som gir operatøren enkel tilgang til funksjoner for effektiv produksjon, med mulighet for å koble til strekkodelesere for å ivareta presis rapportering av vareforbruk.

Systemet støtter bruk av resepter, og kan passordbeskyttes for å sikre bedriftshemmelige oppskrifter for uautorisert personale.

direct FOOD har innebygd meldingsfunksjon, slik at beskjeder kan kommuniseres til arbeidsstasjon eller ansatte uten at man trenger å gå inn/ut av ren eller skitten sone, men får direktemelding på skjerm øyeblikkelig.

Egen operatørløsning med parti- og batchnummer

 • Partinummer og batch-/lotnummer 
 • Full sporing og merking 

Egen operatørløsning i direct FOOD gir mulighet for håndtering av partinummer og batch-/lotnummer, hvor operatøren selv kan angi fortløpende hva som produseres. Systemet vil logge sporingsdata knyttet til sporingsnumrene, som gir grunnlag for både merking, men også sporingsrapporter. 

Tidsregistrering

 • Start/Stopp tidsregistrering
 • Rapporterer forbrukt tid på operasjoner

direct FOOD lar operatører registrere tid per arbeidsstasjon og ordre, slik at faktiske kostnader på bemanning og produksjonstid gjøres tilgjengelig for etterkalkyle.

Med egen operatørløsning i direct FOOD får operatører enkel oversikt over planlagt produksjon, med enkel rapportering underveis i produksjonen. En fleksibel løsning som lar flere operatører på ulike arbeidsstasjoner dele samme skjerm, med språkstøtte slik at ansatte får dette tilpasset på sitt morsmål. Flexible Manufacturing System