direct FOOD

Resepter

  • Materialforbruk
  • Råvarer
  • Tilsetningsstoffer
  • Integrert på reseptsystem (ProSim)
  • Styrende for maskiner og utstyr

direct FOOD lar operatøren ha direkte tilgang til resepter ute på sin arbeidsstasjon. Kvalitetssikring av din matproduksjon involverer gode rutiner og systemstøtte for dine ansatte. Løsningen har støtte for integrasjon av ditt reseptsystem, som ProSim, og vil kunne være passord beskyttet, slik at du ivaretar begrenset innsyn i henhold til bedriftens policy.

direct FOOD lar operatøren ha direkte tilgang til resepter ute på sin arbeidsstasjon. Kvalitetssikring av din matproduksjon involverer gode rutiner og systemstøtte for dine ansatte. Løsningen har støtte for integrasjon av ditt reseptsystem, som ProSim, og vil kunne være passord beskyttet, slik at du ivaretar begrenset innsyn i henhold til bedriftens policy. Flexible Manufacturing System

For å ivareta trygg matproduksjon er tilgang på reseptinnhold avgjørende for at korrekt materialforbruk av kjøtt og andre tilsetningsstoffer, samt at emballasje og innsatsfaktorer håndteres på en god og sikker måte.

Reseptinnhold

  • Integrert mot ProSim
  • Råvarer
  • Tilsetningsstoffer
  • Emballasje

Integrert med ditt reseptsystem, vil du ha full kontroll på materialforbruk, råvarer og tilsetningsstoffer, emballasje og andre innsatsfaktorer som sikrer at dine produkter blir produsert i henhold til dine kvalitetsstandarder. Gi kun autorisert personell tilgang til resepter ved hjelp av passordbeskyttelse.

Resepter som styrende for maskiner og utstyr

I tillegg til at resepten inneholder råstoffer, tilsetningsstoffer og emballasje, vil den også kunne inneholde informasjon om styring av innstillinger og oppsett av maskiner og utstyr.

direct FOOD lar operatøren ha direkte tilgang til resepter ute på sin arbeidsstasjon. Kvalitetssikring av din matproduksjon involverer gode rutiner og systemstøtte for dine ansatte. Løsningen har støtte for integrasjon av ditt reseptsystem, som ProSim, og vil kunne være passord beskyttet, slik at du ivaretar begrenset innsyn i henhold til bedriftens policy. Flexible Manufacturing System