direct 24

Vei og anlegg

 • Full oversikt over alle registreringer knyttet til transport 
 • Registrer timer på kunde og prosjekt  
 • Velg bil eller maskin og registrere til- og fra anlegg eller sted
 • Registrer masse og massetype, volum på masse, varer og utstyr
 • Registrer tillegg, tilleggstype og andre kostnader
 • Registrere regningsarbeid fra appen 

I «Vei og anlegg»-modulen kan du registrere timer med turer, masse, utgifter, varer og maskiner. Funksjonen kan tilpasses og settes opp etter bedriftens behov. Her kan du enkelt få kontroll over kostnader knyttet til en transport.

direct 24 har en egen funksjon tilpasset vei og anlegg. Transportfunksjonen har mange muligheter og du kan registrere turer, masse, utgifter, varer og bruk av maskiner. 

Samtidig som ansatte registrere timer på mobilen kan de også registrere: 

 • Maskiner
 • Fra og til anlegg/sted
 • Masse og massetype
 • Volum på masse

Dere får oversikt over alle registreringer så fort de er gjort og kan behandle og godkjenne disse fortløpende. Alle opplysninger som er med på en registrering kan åpnes i et eget vindu for full oversikt og redigering. 

I Vei og Anlegg modulen kan du registrere timer med turer, masse, utgifter, varer og maskiner. Funksjonen i direct 24 kan tilpasses og settes opp etter bedriftens behov.

Full oversikt i Vei og Anlegg

 • Kontroll på kostnader knyttet til en transport 
 • Full oversikt over registreringer per tur i eget bilde i prosjektportalen 
 • Kan enkelt sortere og hente ut rapporter  

Intuitivt brukergrensesnitt 

 • Guide og veiledning i app 
 • Enkel behandling og godkjenning av timer 
 • Tilpass app og web-versjon etter registreringsbehov  
I Vei og Anlegg modulen kan du registrere timer med turer, masse, utgifter, varer og maskiner. Funksjonen i direct 24 kan tilpasses og settes opp etter bedriftens behov.

Registrere i app

Appen har en guide og veiviser slik at det skal være enkelt for sjåførene å få med seg alle detaljene på en registrering. Kjører sjåførene samme rute flere ganger kan de bruke hurtigregistreringen som lagrer de ti siste turene.

 • Riktig stempling ved bruk av veiviser og guide 
 • Hurtigregistrering basert på historikk
 • Tilpass appen etter hva som skal med på en registrering