direct 24

Timebank

  • Oversikt over saldo på Min Side i ansattportalen 
  • Oversikt over saldo på appen og på fellesstemplingen 
  • Saldoen oppdateres automatisk 
  • Kan enkelt redigeres og vedlikeholdes av administrator
  • Det kan opprettes flere ulike timebanker 

Med Timebank i direct 24 får både ledere og alle ansatte full oversikt over timesaldoen. En administrator kan enkelt vedlikeholde ansattes timebanker.

Med Timebank i direct 24 får både ledere og alle ansatte full oversikt over timesaldoen. En administrator kan enkelt vedlikeholde ansattes timebanker.

Både ferie og avspasering kan registreres direkte i direct 24 appen, de ansatte kan også bruke ansattportalen til å registrere dette om ønskelig. 

Når timene registreres i appen eller på fellesstempling så blir saldoen automatisk oppdatert ut fra hvilke beregningsregler dere har satt opp i dagsplanene. Bruker dere timebanken så kan det som er over ordinær arbeidstid legges til i timebanksaldoen. Arbeides det mindre en dag kan fraværet trekkes i fra som avspasering og reduserer saldoen. Registreres ferie så trekkes det antall dager i fra saldoen, osv. 

Med Timebank i direct 24 får både ledere og alle ansatte full oversikt over timesaldoen. En administrator kan enkelt vedlikeholde ansattes timebanker.

Feriesaldo

Administrasjonen spares for arbeidet med å holde ansatte oppdatert på egen timebank og feriesaldo. Automatisk beregning sørger for at det alltid er oppdatert informasjon, og de ansatte kan selv følge med på innarbeiding, avspasering og ferie.

  • Administrasjonen sparer tid
  • Alltid oppdatert saldo 
  • Ansatte har oversikt over egen timebank og feriesaldo