direct 24

Modul for bilag

  • Full oversikt over alle registrerte bilag 
  • Bilag knyttes til kunde og prosjekt i en egen modul for regningsarbeid  
  • Enkelt å redigere faktura
  • Sende faktura direkte til kunde, eller lagre til samlefaktura
  • Fakturaen lagres som PDF-fil og sendes på e-post til kunde

Med modulen «Modul for bilag» i direct 24 får man en nøyaktig oversikt over alle registreringer på en tur, og sjåføren kan enkelt registrere opplysninger knyttet til et prosjekt og bilag for videre fakturaarbeid. Kunden får med dette en nøyaktig oversikt over kostnadene knyttet til prosjektet og transporten.

I Modul for bilag får du oversikt over alle registeringer på en tur, og sjåføren kan enkelt registrere opplysninger knyttet til et prosjekt og bilag for videre fakturaarbeid.

direct 24 – Timeregistrering

Når sjåføren velger et prosjekt å registrere timer mot i appen, kan det være et krav til å fylle ut bilagsarbeid. Dette vil trigge en egen meny. Bilagsarbeidet knyttes til et bilag som allerede finnes på prosjektet. I bilagsarbeidet må opplysninger knyttet til arbeidet som utføres registreres. Alt som registreres av sjåføren i direct 24 blir med videre på timeregistreringen og benyttes videre i regningsarbeid og fakturering. 

Ved opprettelse av ny faktura kan man enkelt slå sammen registeringer på samme dato, og velge om det skal fordeles på ansatte. Man kan også summere på like artikler, tillegg, kostnader, maskiner og utstyr.

I Modul for bilag får du oversikt over alle registeringer på en tur, og sjåføren kan enkelt registrere opplysninger knyttet til et prosjekt og bilag for videre fakturaarbeid.

Full oversikt med Modul for bilag:

  • Samlet oversikt over alle registreringer på en transport  
  • Oversikt over alle aktive og arkiverte bilag

Opprette bilagsarbeid i app 

Når sjåføren er ferdig med en tur, og prosjektet det er registrer på har krav til bilag, åpnes en egen meny i Modul for bilag for å registrere dette. Her kan sjåføren enkelt sende dette inn til leder for videre behandling.

  • Registrer arbeid knyttet til prosjekt og bilag 
  • Kan sette krav til bilagsarbeid i appen