direct 24

Ansattportal

 • Full oversikt over timer til lønn 
 • Oversikt over saldo i timebank
 • Enkelt å redigere før godkjenning  
 • Tilpasse behandlingsbilde etter eget ønske 
 • Enkelt hente ut tilpassede rapporter
 • Opprette flere godkjenningsnivåer  

Med direct 24 får dere en egen ansattportal for både ansatte og ledere. Dette gir kontroll og oversikt over alle førte timer både til prosjekter og lønn. Tilpass oversiktsbilde etter dine behov for en rask og effektiv behandling av timene.

Med direct 24 får dere en egen ansattportal for både ansatte og ledere. Dette gir kontroll og oversikt over alle førte timer både til prosjekter og lønn.

Som leder og administrator får du oversikt over alle registreringer. Du kan se hvilke prosjekter de ansatte har registrert timer på, og du kan se om de blant annet har lagt inn fravær, ferie, overtid og innarbeiding.  

Alle timer må godkjennes av leder før de blir klargjort for lønnsbehandling. Du kan redigere, legge til og slette timer før du godkjenner. Du får også oversikt over historiske data, det vil si du kan se timer som er overført til lønn og registreringer gjort tilbake i tid. Det er også mulighet til å få oversikt over ansattes saldo, tillegg og kostnader.

Ansatte kan gis tilgang til å registrere timer direkte i ansattportalen, dersom de ikke ønsker å bruke timeregistrering på app. 

Ansattportal med full oversikt

 • Full oversikt over alle registreringer
 • Rediger, legg til eller slette timer før godkjenning
 • Hent ut tilpassede rapporter 

Intuitivt brukergrensesnitt

 • Tilpasset behandlingsbilde
 • Filtrer, sorter og kategoriser data
 • Registrer timer direkte i ansattportalen

Tilpasset meny / Tilpass menyen selv

Du kan selv bestemme hvilken informasjon du ønsker å ha med i behandlingsbildet i ansattportalen. Man kan enkelt sette sammen ulike menyoppsett med forskjellige kategorier av timetyper.

 • Effektiviser behandlingen av timene ved selv å definere oppsett av meny 
 • Visuelle grafer for god oversikt   
 • Godkjenne timene med få tastetrykk

Enkel godkjenning av timer

Administrator får en oversikt over alle registreringene, og kan enkelt redigere, ta bort eller legge til på de ansattes timer. Man kan velge om man vil behandle og godkjenne timene for alle ansatte, eller jobbe individuelt med en ansatt av gangen. Visuelle grafer gir et godt overblikk over de ansattes registreringer med de ulike timetypene.

 • Som leder/administrator må du godkjenne alle timene 
 • Enkelt å redigere timer for videre behandling   
 • Hver ansatt har sin egen ansattportal og får oversikt over egne registreringer